Een mens te zijn op aarde

Vanuit de Arboretumkerk Vrijzinnig op weg, de Protestantse Gemeente en de Rooms katholieke parochie in Wageningen wordt jaarlijks een 40-dagenkalender samengesteld. Het is een kalender voor de 40 dagen in aanloop naar Pasen, die een handvat kan zijn om meer bewust te worden van een tijd van bezinning. Het thema dit jaar is ‘Een mens te zijn op aarde’. De zondagen zijn ingevuld door voorgangers die verbonden zijn aan de geloofsgemeenschappen.

Paaslicht

Voor Paasmorgen, zondag 12 april, schrijft ds. Erica Hoebe bij Exodus 14:15 – 15:1a:

Het lijkt het einde van het volk Israël. Ze zijn achter Mozes aan weggetrokken uit het angstland Egypte, op weg naar het Beloofde Land. Maar ze zijn gestrand, hun droom is voorbij. Daar staan ze, aan de oever van de zee, met voor hen water en achter hen de naderende farao. Er is toch geen toekomst, hier loopt hun weg dood, dat kan iedereen zien.

Maar God ziet dat anders. Hij stuurt hen wel verder, zet hen in beweging. Ze moeten dwars door het water heen, de toekomst tegemoet. Waar bij mensen wegen doodlopen, waar wij stilstaan, trekt God een spoor en brengt hij ons verder.

Prachtig dat juist deze boodschap op Paasmorgen klinkt. Nu we de opstanding van Jezus vieren, geloven dat de dood niet het einde is. Dat wat bij mensen onmogelijk is, blijkt mogelijk bij God. Hij is de God van leven en toekomst, toen, nu en altijd.