Eerste voorbereidingen voor Week van Gebed gestart

rechtvoorogen‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium. In Wageningen zullen in de Week van Gebed weer een reeks interkerkelijke vieringen, bidstonden en andere activiteiten plaatsvinden. De eerste voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Vanuit KerkNet zijn inmiddels een drietal geloofsgemeenschappen gevraagd om samen de grote interkerkelijke viering op zondagmiddag 20 januari inhoud te geven. Er gaat een groep aan de slag met een parallel programma voor de kinderen en er wordt nagedacht over het programma in de aansluitende week.

Evert Kloosterboer, vanuit de werkgroep Interkerkelijke vieringen en Henk van Schaik, als secretaris van KerkNet, zijn belangrijke trekkers in het geheel maar zij kunnen veel support gebruiken zowel voor het bepalen van de inhoud van het programma als bij het uitvoeren van een reeks praktische zaken. Schroomt u niet om u bij hen te melden.