Eet-maatjes gezocht voor gezamenlijke maaltijd

In het Diaconaal Wmo Platform Wageningen is het laatste jaar een paar keer de vraag gesteld wat we vanuit de kerken kunnen doen voor asielzoekers en statushouders. Asielzoekers blijven maar enkele weken in de Procesopvanglocatie De Leemkuil en daarom is het lastig om met hen contact te leggen. Plannen stranden daardoor vaak. In samenwerking met Welkom in Wageningen kunnen we wel iets organiseren voor nieuwe statushouders.

Er zijn in Wageningen ongeveer 200 statushouders. Het idee is dat we in de kerken eet-maatjes vinden die elk een statushouder (en zijn/haar gezin) uitnodigen voor een gezamenlijke maaltijd in Ons Huis. Een maaltijd is heel fijn om contacten te leggen. Welkom in Wageningen kan van de gemeente adressen van statushouders krijgen, die dat op prijs stellen. Voor de maaltijden kunnen we om de 4 weken terecht in Ons Huis (Harnjesweg 84) op maandagavonden dat er geen KomEet is gepland. Voor dit project zijn de keuken en het atelier in Ons Huis gereserveerd op 22 mei (daarna op 19 juni, 17 juli, 14 augustus, 11 september en verder om de 4 weken.) De maaltijden zijn op maandagavond van 18 uur tot ongeveer 20 uur. Per keer kan een eet-maatje (als hij/zij dat wil) ’zijn’ statushouder uitnodigen. Het hoeft niet per se elke 4 weken.

De eet-maatjes nodigen een asielzoeker of statushouder persoonlijk uit met behulp van een meertalige flyer. Spreekt het u aan en heeft u zin om eet-maatje te zijn, dan kun u zich per mail opgeven bij de contactpersoon van het Diaconaal Wmo Platform Wageningen in uw kerk/geloofsgemeenschap of bij Kees Bos (cjbos(at)bos.nl).