Eetmaatjes gezocht voor mensen met vluchtelingenstatus

Er zijn in Wageningen ongeveer 200 mensen die als asielzoekers die recent als vluchteling zijn en de vluchtelingenstatus hebben gekregen. Voor deze mensen is het best lastig om in een vreemde omgeving een toekomst op te bouwen. In het Diaconaal Wmo Platform Wageningen is het laatste jaar een paar keer de vraag gesteld wat we vanuit de kerken voor deze mensen zouden kunnen doen. In samenwerking met het platform ‘Welkom in Wageningen’ is daarover nagedacht en daarbij is het idee opgekomen om binnen kerken op zoek te gaan naar eetmaatjes die elk een statushouder en zijn of haar gezin uitnodigen voor een gezamenlijke maaltijd in Ons Huis. Een maaltijd is heel fijn om contacten te leggen. ‘Welkom in Wageningen’ kan adresgegevens aanreiken van statushouders die dat op prijs stellen.

Diner thuis-e28e37bdVoor de maaltijden in Ons Huis aan de Harnjesweg is ruimte gereserveerd op maandagavonden dat er geen KomEet is gepland. De eerstvolgende maaltijdbijeenkomsten zijn gepland op 17 juli, 14 augustus, 11 september en wanneer het goed loopt daarna telkens om de 4 weken. De maaltijden zijn op maandagavond van 18:00 uur tot ongeveer 20:00 uur. Per keer kan een eetmaatje ’zijn’ statushouder uitnodigen, maar het hoeft niet per se elke 4 weken. De eetmaatjes nodigen een asielzoeker of statushouder persoonlijk uit met behulp van een meertalige flyer.

Spreekt het u aan en heeft u zin om eetmaatje te zijn, dan kunt u zich per mail opgeven bij de contactpersoon van ‘Welkom in Wageningen’ in uw kerk of geloofsgemeenschap of bij Kees Bos (cjbos[att]bos.nl).