Er gaat veel over tafel in Markt 17

“Ik volg momenteel een kookcursus”, vertelde een jongen die regelmatig inloopcentrum Markt 17 bezoekt onlangs. “Eigenlijk hou ik helemaal niet zo van koken, maar ik doe het vooral vanwege de sociale contacten.” De jongen kookt niet in het inloopcentrum, maar het illustreert wel de betekenis die de maaltijden hebben die in Markt 17 worden aangeboden. Natuurlijk is het belangrijk dat er lekker wordt gekookt. Maar mensen eten ook graag mee vanwege de gezelligheid en de contacten aan tafel.

Ook het voorbereiden van de maaltijd heeft een dergelijke functie. Er is een ‘chef kok’ die het menu vaststelt, de inkopen regelt en de bereiding coördineert, maar de maaltijdbereiding is vooral teamwerk. Er is bij elke maaltijd een groep kookvrijwilligers betrokken die bijvoorbeeld de groenten snijden, sausjes kloppen of de desserts ‘mooi aankleden’. Het is een heel sociaal gebeuren waarbij tal van bijzondere verhalen over tafel gaan.

De hulp bij de maaltijden komt ook geregeld van bewoners van de Wageningse AZC locaties. Zij ervaren het als plezierig om contacten buiten het AZC op te doen en zich nuttig te kunnen maken. Het heeft al enkele keren geleid tot een bijzondere exotische maaltijd waarbij mensen uit het AZC het menu samenstelden.

Wellicht heeft u wel eens overwogen om als vrijwilliger aan de slag te gaan als gastvrouw, gastheer of misschien als kookvrijwilliger. Dat vraagt geen bijzondere vaardigheden maar vooral een open houding voor ieder die er binnen komt of bij je aan tafel zit. Coördinator Monique Toonen vertelt er graag wat meer over. Zij is bereikbaar via info@inloopcentrumwageningen.nl of 06-18587206.