Feel Welcome in Houses of Love

Frans Doornenbal, lid van de wijkgemeente Lukas van de Protestantse gemeente, wees de kerkenraad van de eigen gemeente en daarnaast ook de andere Wageningse geloofsgemeenschappen op het initiatief Feel Welcome van Houses of Love. Houses Of Love is een organisatie die als doel heeft om christenen wereldwijd met elkaar te verbinden. Via Feel Welcome wordt een oproep gedaan om in huiselijke kring een open deur te bieden voor mensen die behoefte hebben aan contact en gesprek maar die de drempel te hoog vinden om naar de kerk te gaan.

In veel gemeenten ligt de nadruk in het ‘kerk zijn’ vooral op de viering op zondag en de kringen. Houses Of Love wil mensen aanmoedigen om de huizen van gemeenteleden een grotere rol te geven en een belangrijker onderdeel te maken van het ‘kerk zijn’ met elkaar. Niet iedereen binnen een kerk zal interesse hebben om thuis een kring te organiseren, maar er zijn meer manieren waarop je iets voor anderen kunt betekenen. Bijvoorbeeld door thuis een koffieochtend te organiseren of een warme maaltijd aan te bieden.

Vanuit verschillende geloofsgemeenschappen van KerkNet is in beginsel positief gereageerd op het idee. Het wordt binnen de eigen gemeenschap onder aandacht gebracht. Wel leven er nog verschillende vragen. Valt het in te passen binnen de bestaande structuur van kringen? Is het iets om interkerkelijk op te zetten of wordt gedacht aan aparte ‘huizen’ geïnitieerd vanuit individuele geloofsgemeenschappen? Mogelijk dat daar de komende periode binnen of buiten KerkNet nadere afstemming over gaat plaatsvinden.