Fonds Energiegeld Delen krijgt vorm

Door de sterk gestegen energieprijzen dreigt een grote groep mensen in problemen te komen omdat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Met name mensen met de laagste inkomens worden financieel zwaar getroffen. Vaak zijn de getroffenen voor isolerende maatregelen afhankelijk van een huurbaas.

De landelijke overheid heeft besloten ieder huishouden een compensatie uit te keren via een tijdelijke extra belastingkorting en een belastingverlaging op het energietarief. Gemiddeld is dit 800 euro per huishouden. Voor sommige huishoudens blijkt dit bedrag te laag, terwijl andere huishoudens het wel kunnen missen. Om getroffenen hulp te bieden, heeft de Wageningse Stichting voor interkerkelijke diaconale initiatieven (WSIDA) parallel aan het Sociaal Noodfonds het fonds Energiegeld Delen opgezet.

De werving voor het fonds Energiegeld Delen is inmiddels gestart en heeft al diverse donaties opgeleverd. Het doel is mensen die een hulpaanvraag doen zo eerlijk en goed mogelijk te helpen. Ook wordt er gekeken of mensen geholpen kunnen worden om maatregelen te nemen die leiden tot een lager energieverbruik. Daarom wordt er samenwerking gezocht met de gemeente en verschillende energie-initiatieven.

Het bestuur van het Noodfonds Wageningen wil ook de toewijzingen van steun via het fonds Energiegeld Delen verzorgen, maar hoopt daarvoor nog wel versterking van een of meer mensen te krijgen. Het vraagt wat financieel inzicht, maar vooral inlevingsvermogen en een luisterend oor. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via info@noodfondswageningen.nl.

U kunt het initiatief Energiegeld Delen natuurlijk ook steunen door een gift over te maken naar NL58 RABO 0324 5034 90 t.n.v. WSIDA o.v.v. Energiearmoede.