Gebouwennotitie van KerkNet maakt het één en ander los

zoekenIn de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet is het afgelopen jaar een aantal malen over de beschikbaarheid van gebouwen voor geloofsgemeenschappen gesproken. Dat heeft geresulteerd in een notitie van de 12 geloofsgemeenschappen binnen KerkNet aan de gemeente Wageningen. De kerken vragen de gemeente daarin om beleid te ontwikkelen waardoor (semi)openbare gebouwen op zondag voor diensten gebruikt kunnen worden. Ook vragen ze om in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke ordeningsbeslissingen rekening gehouden wordt met de behoefte aan voldoende betaalbare ruimte voor samenkomsten.

icfgebouwDe notitie heeft het één en ander los gemaakt. Er verschenen artikelen en interviews in De Gelderlander, het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad. In de gemeenteraad van Wageningen diende de ChristenUnie een motie in waarin het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd om in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van KerkNet om een beter beeld te krijgen van de wensen en problemen van de groeiende kerken. Ook werd daarin opgeroepen om bij bouwplannen, vergunningverlening, of werkbezoeken alert te zijn op de mogelijkheid voor multifunctioneel gebruik van de gebouwen voor diverse groepen en organisaties en mogelijkheden door te geven aan de RuimteBank en kerken daar ook in op te nemen.

De gemeente Wageningen onderzoekt samen met de Wageningse Uitdaging de mogelijkheden voor het opzetten van een Ruimtebank. Hiermee willen zij in de toekomst vragen naar ruimte koppelen aan het beschikbare aanbod van ruimten. Zo moet er een digitaal overzicht ontstaan van het beschikbare aanbod, waar verenigingen, stichtingen en maatschappelijke en culturele organisaties die op zoek zijn naar een plek voor hun activiteiten, gebruik van kunnen maken. Er is inmiddels een vragenlijst opgesteld om de vraag naar ruimte van organisaties in beeld te brengen. Via het secretariaat van KerkNet is deze vragenlijst ook bij kerken en geloofsgemeenschappen onder de aandacht gebracht.

Burgemeester Van Rumund heeft KerkNet uitgenodigd voor een gesprek over de notitie over gebouwen. KerkNet-voorzitter Judith Westerink, tevens sleutelfiguur van ABC Salem en Albert Willemsen, sleutelfiguur namens de Nederlands Gereformeerde Kerk, gaan dat gesprek voeren. Ze zullen daar via de overige sleutelfiguren van KerkNet verslag van doen.