Geestelijke verzorging in zorgcentra van Opella

Tijdens de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 13 juni in het Huis van Salem waren Marcel Wielhouwer en Arja van de Pol van Opella te gast om met kerkelijke vertegenwoordigers te spreken over de geestelijke verzorging in de Wageningse zorgcentra Thorckdael en Nudehof.

Marcel Wielhouwer is werkzaam als ethiekadviseur en geestelijk verzorger en denkt mee over beleid en ethiek binnen Opella. Hij wijst er op dat er grote veranderingen in de zorg gaande zijn. Daarbij komt de vraag op hoe je bij die veranderingen goede leefgemeenschappen creëert en op welke manier je handen en voeten geeft aan je christelijke identiteit? Arja van de Pol is als geestelijk verzorger met name gericht op de praktische zorg waarbij ze onder andere werkzaam is op de Wageningse locaties. Daar doet ze veel pastorale bezoeken.

Op Thockdael is éénmaal per maand een viering voor de bewoners. In het verleden was dat eens per 2 weken, maar er zijn momenteel onvoldoende vrijwilligers beschikbaar om deze frequentie nog aan te houden. Er zijn voorgangers die de vieringen leiden en de diensten worden goed bezocht. Mensen vinden het fijn daarbij aanwezig te zijn. Het team vrijwilligers dat de bewoners ophaalt en hand-en-spandiensten levert bij de vieringen is vrij klein en daar wordt dringend uitbreiding voor gezocht. In Thorckdael zijn de vieringen op woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur.

In de Nudehof is er op elke vrijdagavond om 18.30 uur een weeksluiting. Daarbij zijn meestal circa 15 mensen aanwezig. Momenteel wordt deze weeksluiting ingevuld door de voorganger van de Johannes wijkgemeente van de Protestantse kerk, maar deze wijkgemeente zou het initiatief graag wat breder trekken zodat het een groter draagvlak krijgt.

Marcel en Arja zien naast de vieringen en weeksluitingen ook waarde van eenmalige acties vanuit kerken in de zorgcentra. Daar is zeker ruimte voor. Zoiets kon allerlei vormen hebben en valt bijvoorbeeld te organiseren via kringen of jongerengroepen. Verder geven ze aan dat als er dingen rond de zorgcentra gesignaleerd worden vanuit de kerken, zij het graag horen. Soms gaat het over heel praktische zaken, of over identiteit, soms is er geen goede informatie. Het is waardevol om elkaar snel te kunnen vinden.