Geestelijke zorg in tehuizen

In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 17 november waren Marcel Wielhouder en Arja van der Pol van Opella te gast. Marcel Wielhouwer is daar werkzaam als geestelijk verzorger en Arja van der Pol als pastoraal medewerker. In Wageningen vallen de verzorgingshuizen Torkdael en Nudehof onder de organisatie. Er zijn daar ongeveer 175 bewoners in de huizen en de aanleunwoningen. Opella hecht erg aan een goed contact met kerken bij het invullen van de geestelijke zorg voor bewoners.

In Torckdael en Nudehof worden regelmatig vieringen gehouden waarbij pastores en ook wel leken voorgangers voorgaan. Dat loopt goed en wordt door de bewoners erg gewaardeerd, al vraagt dat wel de inzet van voldoende vrijwilligers. Pastorale zorg wordt meestal geboden door die gemeente, waar de bewoner oorspronkelijk mee verbonden was. Daarbij wordt opgemerkt dat er ook mensen vanuit andere gemeenten naar de Wageningse centra verhuizen. Het is dan niet altijd duidelijk of deze mensen zich met een kerk verbonden voelen en met welke Wageningse kerkgemeenschap dat mogelijk het geval is.

Marcel Wielhouder en Arja van der Pol wijzen ook de op de waarde van geestelijke zorg voor cliënten met dementie. “Er zijn mensen die de lijn met de kerk tijdens hun leven los hebben gelaten, maar die enthousiast opleven bij het horen van psalmen en gezangen die ze in jeugd zongen. Ook bijzondere eenmalige activiteiten met bijvoorbeeld muziek en zang zijn voor deze mensen erg waardevol. Dit zou een aandachtsveld voor kerken kunnen zijn. Het is voor de doelgroep van veel betekenis.”