Gelderse netwerkdag Kerk en duurzaamheid

CityPastoraathuisklOp zaterdag 6 oktober vond in inloophuis De Herberg in Apeldoorn de Gelderse netwerkdag ‘Kerk en duurzaamheid’ plaats. Het was een initiatief van de Protestantse Gemeente Apeldoorn, de Werkgroep duurzaamheid van het Apeldoornse Beraad van Kerken en stichting de Kim. Henk van Schaik, voorzitter van de Wageningse werkgroep Kerk en Schepping, leidde een gesprek over wat mensen drijft om zich in te zetten voor de schepping. Kan het zoeken van de oplossing voor het klimaatprobleem aan de ‘wetenschap’ en ‘politiek’ worden overgelaten of moet daar ook de religie bij worden betrokken? En welk input levert de kerk dan? Hij vertelde over de pogingen die in Wageningen worden gedaan om het gesprek tussen kerken, politiek en wetenschap over dit thema op gang te brengen.

netwerkdagKlaas Westerbeek, voorzitter Inloophuis De Herberg Westervoort, vertelde over een moestuinproject dat daar is opgezet als diaconaal project. Vrijwilligers telen er groenten en de opbrengsten worden beschikbaar gesteld aan mensen die van een minimum moeten rondkomen en ook in het inloophuis worden de groenten voor maaltijden gebruikt. Pieter Arts, regioadviseur van Fairtrade Gemeente midden Nederland, gaf aan waarom het belangrijk is om Fairtradekerk te worden en hoe je dat wordt.

De middag werd afgesloten door klimaatdeskundige Reinier van de Berg. Hij maakte nog eens duidelijk hoe groot de gevolgen van de verwachten wereldwijde stijging van de temperatuur zijn. Tegelijk wees hij op 5 pijlers waarop naar zijn idee de oplossingen behoren te berusten om de gevolgen te beperken. Daarbij toonde hij een reeks veelbelovende projecten, ontwikkelingen en nieuwe technieken.