Geloof in de publieke ruimte in Gödöllő

Van 5 tot en met 10 oktober j.l. vierden Gödöllő en Wageningen hun 25 jarige stedenband in Gödöllő. Namens de kerken in Wageningen hebben Jan Lamens (PKN), Dirk Visser (De Ontmoeting), Seerp Wigboldus (ABC Salem), Mária Trinn en Henk van Schaik (RK) deelgenomen aan dit bezoek.

godollo1Het thema dat we aan onze geloofsgenoten in Gödöllő hadden voorgesteld was “Geloof in de publieke ruimte”. Heel toepasselijk. Want. 27 jaar geleden is het contact tussen Wageningen en Gödöllő gestart vanuit de Raad van Kerken. Deze eerste contacten leidden in juni 1991 tot een brief ondertekend door Joke Mijnhardt namens de Raad van Kerken aan Burgemeester en Wethouders en de politieke partijen waarin het aangaan van een stedenband wordt aanbevolen. Deze brief kwam uitvoerig ter sprake in de feestelijke conferentie. Een kopie van de brief werd aangeboden aan de Burgemeester Dr. György Gémesi van Gödöllő. Burgemeester van Rumund zal de brief vertaald in het Hongaars aanbieden aan de Ambassadeur van Hongarije, tijdens een bijeenkomst met alle burgemeesters van Nederlandse gemeenten met een stedenband in Hongarije.

De relevantie van “Geloof in de publieke ruimte” is in woord en daad uitgedragen. Op vrijdag 6 oktober, in het bijzijn van de beide Burgemeesters, waren we aanwezig bij de herdenking op het plein voor de Middelbare School van de opstand in 1848 waarbij 17 Hongaarse Generaals op brute wijze zijn vermoord, en hebben we om 12.00 uur deelgenomen in de Gereformeerde kerk aan het interkerkelijke wereldwijd gebeden Coventrygebed voor vrede. Dit interkerkelijke Coventrygebed wordt ook iedere vrijdag om 12.00 gebeden in de Johannes de Doperkerk.

godollo2Op zaterdag en zondag hebben we aan vieringen deelgenomen van de Pinkstergemeente en de Baptisten en een bezoek gebracht aan de Lutherse kerk. De gesprekken met de leden van de interkerkelijke werkgroep van Gödöllő waren inspirerend. We bespraken hoe we persoonlijk en als kerken in Wageningen en in Gödöllő op allerlei wijzen en manieren als Christenen in de publieke ruimte aanwezig kunnen zijn. We zijn met drie concrete ideeën teruggekeerd naar Wageningen. Het eerste idee is om tijdens de Week van Gebed voor Eenheid in januari 2018 een avond te organiseren voor alle kerkelijke koren in Wageningen om samen te zingen. Het tweede idee komt van Ds Thomas Balogh, predikant van de Gereformeerde kerk, die voorstelde in Wageningen een counterpart te vinden onder studenten voor zijn zoon Daniel (18 jaar) sinds kort student in Budapest. Het derde idee is een filmverslag over onze activiteiten te plaatsen op de website van KerkNet en deze ook te verspreiden via Facebook.

De komende maanden komen we weer maandelijks als werkgroep bijeen voor een maaltijd en een gesprek. Op 9 november bent U vanaf 18.00 uur welkom bij de wereldmaaltijd in het inloophuis Markt 17, en op 16 november is er van 20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek in de Stationsstraat een dialoog tussen wetenschap, religie en politiek over “Geloven in Duurzaamheid”, aanvang 20.00 uur. Belangstellenden voor de interkerkelijke werkgroep Gödöllő kunnen zich melden bij Henk van Schaik  of Mária Trinn.