Geloven voorbij grenzen

Geloven voorbij grenzenOp 23 november hield de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken een werkdag in de Bergkerk in Amersfoort. De werkdag was bedoeld voor ieder die zich vanuit kerken en geloofsgemeenschappen inzet voor vluchtelingen en asielzoekers. Op deze dag heeft de projectgroep ook een nieuwe uitgave gepresenteerd, met als titel ‘Geloven voorbij grenzen. Over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers’. Met deze brochure wil de groep de velen die zich met hart en ziel inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers bemoedigen en motiveren om door te gaan.

De uitgave Geloven voorbij grenzen is te vinden op de website van de Raad van Kerken Nederland.