‘Gemeente zijn vraagt nu extra creativiteit’

Salem2020“Salem heeft als kleine gemeente niet de middelen om te gaan livestreamen. Daarom worden er allerlei creatieve middelen gezocht om toch gemeente te zijn”, vertelt Judith Westerink, binnen KerkNet sleutelfiguur voor de Evangeliegemeente Salem. “Kringen ontmoeten elkaar met videobellen. De app groepen worden intensiever gebruikt dan ooit. Er wordt in tweetallen gewandeld met 1,5 meter afstand.”

De zondagse diensten vormen nog wel een knelpunt. De eerste zondag sprak onze voorganger Boudewijn van Schoonhoven in een gemeente in Zoetermeer die wel met livestream werkt. Die dienst mochten we bijwonen en we werden zelfs expliciet welkom geheten. De zondag daarna hebben gemeenteleden andere online diensten opgezocht, maar er was ook een gezin dat een paar anderen met videobellen uitnodigde in hun huisdienst. De derde zondag heeft iemand iets voorbereid en dat aangeboden via YouTube.

We proberen ook contact te houden met onze leden in het buitenland, meest zendingswerkers. In een aantal van de landen waar zij werken, is ook een lockdown.

sliderSalem

De Coronacrisis is met name een hard gelag voor mensen die toch al niet mobiel waren en voor de ouderen. Voor sommigen zijn nieuwigheden als videobellen een te grote stap. Er zijn kringen die een belrooster hebben gemaakt om met elkaar in contact te blijven. Een uitvaart in deze tijd is wel bijzonder schrijnend. Een gezamenlijke herdenking wordt dan uitgesteld.

We weten dat we als gemeente aan elkaar gegeven zijn en dat Christus zijn kerk niet loslaat. Als het elkaar ontmoeten moeilijk wordt, leer je het wel waarderen!