Gereformeerde Gemeente te gast bij KerkNet vergadering

Tijdens de vergadering van sleutelfiguren op dinsdag 14 maart in de Immanuëlkapel was ook Dick van den Hoek namens de Gereformeerde Gemeente aanwezig. Hij was er als gast. De verschillende aanwezige sleutelfiguren verwelkomden hem hartelijk en hopen dat het de basis kan vormen voor een intensiever contact tussen de deelnemende geloofsgemeenschappen in KerkNet en de Gereformeerde Gemeente.

De Gereformeerde Gemeente heeft er bij de oprichting van KerkNet in 2016 voor gekozen zich niet aan te sluiten bij het platform, maar is wel interkerkelijk actief binnen het Diaconaal Platform Wageningen. Dit overleg tussen diaconieën van Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen bestaat al sinds 2006.

De Gereformeerde Gemeente heeft bijna 700 leden en houdt de vieringen in de Immanuëlkerk aan de Van Uvenweg. De gemeenschap laat zich omschrijven als bevindelijk gereformeerd. Dick van den Hoek vertelde dat de gemeente verschillende evangelisatie-activiteiten ontwikkelt. Onder meer in het centrum en in de buurt rond de kerk. “We willen heel graag dat mensen de bijbel gaan lezen.”

De huidige dominee van de gemeente ds. Van der Heiden neemt zondag 30 april afscheid van Wageningen. Hij heeft een beroep aanvaard van de gemeente in Capelle aan den IJssel-Middelwatering. De dominee was 8 jaar verbonden aan de Wageningse gemeente.