Gesprek over leven met dementie

Maandag 10 oktober organiseerde het Diaconaal Platform Wageningen samen met het Odensehuis een open avond over het thema ‘Leven met dementie’. Aan deze avond in de Bevrijdingskerk werd door circa 35 mensen deelgenomen. Er werd informatie gegeven door twee inleiders en daarnaast werden er ervaringen vanuit de praktijk uitgewisseld.

Louisa Bosker neemt binnenkort afscheid als directeur van het Odensehuis Wageningen waarvan ze ook mede-oprichtster is. Ds. Marion Boelhouwer werkte jarenlang als pastor bij mensen met dementie in een verpleeghuis. Beiden vertelden over hun werk en ervaringen.

Dementie is de verzamelnaam voor diverse hersenziekten, zo legden zij uit. Bij dementie leveren mensen in op het cognitieve functioneren, waardoor taal, geheugen, daadkracht en dergelijke beperkt raken. Het is voor de betrokkene ernstig, maar ook voor de directe omgeving. Mantelzorg vormt een zware belasting en voldoende aandacht voor de verzorgenden is daarom ook erg belangrijk.

Mensen met dementie voelen zich gemakkelijk buitengesloten. Juist dan is het belangrijk betutteling te vermijden. Respect in het contact is wezenlijk. Belangrijk is mensen aan te spreken op het niveau van de zintuigen en het gevoel. Het is voor veel mensen heel moeilijk de eigen onafhankelijkheid te verliezen. Voor de omgeving is het zaak de grenzen op te zoeken en binnen die ruimte zorg te geven. Dat vraagt naast aandacht ook lef.

Na de inleidingen gingen de aanwezigen uiteen in drie groepen voor discussies om vanuit verschillende perspectieven ervaringen rond dementie uit te wisselen. Ds. Erica Hoebe coördineerde deze groepsdiscussies en vatte de uitkomsten samen. Er kwam onder meer naar voren hoe belangrijk het is dat mensen hun gevoel van eigenwaarde behouden. Het maken van een levensboek kan bijdragen de rijkdom van het leven te doen beseffen en biedt aanknopingspunten in het contact.

Samen dingen doen is soms belangrijker dan praten. Er zijn diverse initiatieven die in dit verband ondersteuning kunnen bieden zoals ‘Dementievriendelijk Wageningen, het Alzheimerhuis, een buurt- of straat-app, koffie-ochtenden en natuurlijk worden er ook vanuit het Odensehuis een veelheid aan activiteiten opgezet. Bovendien staat men daar zeer open voor vragen en suggesties.

Jaap Schouls, secretaris Diaconaal Platform Wageningen