Giften voor Vakantiegeld Delen zijn welkom

vakantiegelddelenDe werkgroep Vakantiegeld delen werft fondsen onder kerkleden om mensen die dat zelf niet kunnen bekostigen een vorm van ontspanning aan te bieden. Dat kan zijn in de vorm van een korte vakantie, of een dagje uit met bijvoorbeeld een bezoek aan een pretpark, museum of dierentuin. De giften en de uitgekeerde gelden bedroegen de laatste jaren ongeveer 8000 euro.

De werkgroep werkt onder de paraplu van de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten. Deze stichting heeft de ANBI-status wat betekent dat de giften voor Vakantiegeld Delen kunnen worden afgetrokken voor de belasting.

In de afgelopen periode is in verschillende kerken gecollecteerd voor Vakantiegeld Delen. U kunt ook rechtstreeks doneren. Giften zijn ook welkom op NL85 INGB 0009 5565 79. Meer informatie over de werkgroep en WSIDA kunt u vinden op de website: wsida.nl.