GKv de Wagenburcht

Het is even wennen nu alles anders gaat dan gewoon. Van het ene op het andere moment moeten we met elkaar op zoek naar manieren om verbonden te blijven, zonder dat we bij elkaar kunnen komen in de kerk, via een bijbelkring, of andere activiteiten. De eerste zondag verzorgde onze predikant, ds. Albert Balk, een liturgisch moment in een lege kerk. Via kerkdienstgemist konden we hier live naar luisteren, of dit later terug luisteren, net als bij onze gewone kerkdiensten. Sinds week twee kunnen we ook meekijken via YouTube en elkaar daar in de comments begroeten. Dit is voor ons nog nieuw, het is nog wel even uitproberen totdat de belichting en het geluid goed zijn afgesteld…We hopen dat dit de komende weken steeds beter wordt.

medium_Wagenburcht_Wageningen

Naast de digitale kerkdiensten ontstaan veel mooie initiatieven. Bijbelkringen en gemeenteleden zijn met elkaar gaan videobellen met apps als Skype en Zoom om elkaar toch nog te zien. Ook catechisaties en de interkerkelijke tienerclub YouChooze gaan digitaal door. Mooie berichten wat ons betreft! Een kring is begonnen met een doorgeefschrift waarin Bijbelteksten en overdenkingen worden gedeeld, een andere kring stuurt een estafettemail rond waarin je vertelt hoe het gaat en bemoedigingen en mooie liederen worden gedeeld, er wordt via de telefoon samen gebeden, noem maar op.

Ds Balk houdt ons ook op de hoogte van ontwikkelingen in de gemeente via een pastorale mail, die op papier wordt bezorgd aan diegenen zonder mailadres. Verschillende gemeenteleden zijn aangemeld als vrijwilliger bij Coronahulp Wageningen via Welsaam.nl en de diaconie kijkt wat we verder kunnen betekenen via onder andere www.nietalleen.nl. Veel goeds dat aan het ontstaan is, maar ook een uitdaging en doorgaande zoektocht waarbij we nog veel kunnen leren. We laten ons daarbij ook graag inspireren door de ervaringen van de andere Wageningse kerkgenootschappen.