Gödöllö, Wageningen, Coventry

De gemeente Wageningen kent al sinds 1992 een stedenband met de gemeente Gödöllö in Hongarije. Er zijn sinds die tijd ook interkerkelijke contacten met leden van de diverse kerken in Gödöllö. Meestal gaat er in het voorjaar een Wageningse delegatie naar Hongarije en volgt in de herfst een bezoek van een Hongaarse delegatie aan Wageningen. Bij ieder bezoek wordt een thema vastgesteld dat in het betreffende weekend wordt behandeld en dat in de eigen groep wordt voorbereid.

Het afgelopen jaar is bij de uitwisselingen veel met elkaar gesproken over het thema Kerk en Vrede. Het heeft er toe geleid dat er in Gödöllö ook plannen zijn om daar wekelijks het Coventry gebed te starten, zoals dat sinds 2014 ook in Wageningen in de Johannes de Doperkerk gebeurt. Dit gebed voor vrede en verzoening is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in de Engelse stad Coventry. Daar werd in november 1940 tijdens het bombardement op de stad ook de St. Michael kathedraal verwoest. De inwoners van Coventry weigerden zich na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken die Europa in de jaren daarna in de ban hield. Zij zochten contact met verwoeste Duitse steden zoals Kiel, Dresden en Berlijn. Zo ontstond het initiatief tot een voortdurend gebed voor Vrede en Verzoening. In maar liefst 160 kerken in een groot aantal landen wordt iedere vrijdag op hetzelfde tijdstip in een vergelijkbare vorm een korte gebedsviering voor vrede gehouden, waardoor mensen zich over de hele wereld met elkaar verbonden weten. De stad Gödöllö wil zich hier nu ook bij aansluiten en zal daarbij in de voorbereiding worden ondersteund door mensen uit Wageningen.