Henk van Schaik benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede heeft woensdag 26 april een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Henk van Schaik. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Daarmee wordt hij op een bijzondere manier geëerd voor hetgeen hij in zijn werkzame leven heeft gedaan op het gebied van water en klimaat op mondiaal niveau binnen een reeks van internationale organisaties. Daarnaast is het ook de waardering voor hetgeen hij op vele terreinen voor de interkerkelijke samenwerking in Wageningen heeft betekend.

Henk van Schaik was voorzitter van de Raad van Kerken, en toen dat orgaan in 2013 over ging in het breder georiënteerde interkerkelijke platform KerkNet Wageningen, werd hij als secretaris een belangrijk boegbeeld van dit samenwerkingsverband van elf kerken in Wageningen. Dat deed hij als aanjager en verbinder. Hij bracht op tal van plekken in Wageningen de kerken aan tafel.

Verder was Henk van Schaik betrokken binnen diverse interkerkelijke werkgroepen. Zo initieerde hij de werkgroep Kerk en Schepping, vanuit de behoefte van mensen uit Wageningse kerken om te praten over thema’s op het raakvlak van geloof, natuur en milieu en samenleving. Tot 2020 was hij voorzitter van de werkgroep en organiseerde hij diverse activiteiten. Hij droeg daarnaast heel actief bij aan de interkerkelijke stedenband tussen Wageningen en het Hongaarse Gödöllö die al meer dan 30 jaar bestaat en aan het wekelijkse Coventrygebed voor vrede en verzoening dat sinds 2014 in Wageningen wordt gehouden. Ook daar bracht Henk van Schaik een bijzondere verbinding tot stand. In Gödöllö vindt sinds 2016 mede door zijn ondersteuning ook het Coventrygebed plaats.

Burgemeester Verhulst bracht in zijn toespraak voor Henk van Schaik ook verbinding aan in de verschillende redenen om hem te decoreren door te refereren aan het scheppingsverhaal waarin God het water schiep. En God zei: “Het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land, en het samengevloeide water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was.”