Herdenkings- en verzoeningsdienst ABC Salem en Vineyard gemeenten

18-12-wageningen0-300x200Op zondag 11 november hebben twee evangelische gemeenten uit Wageningen, ABC Salem en Vineyard gezamenlijk een herdenkings- en verzoeningsdienst gehouden. Aanleiding hiertoe was dat het 60 jaar is geleden dat een aantal Wageningse christenen begon te bidden voor een nieuwe beweging om het evangelie van Jezus Christus in Wageningen bekend te maken. Deze mensen van het eerste uur namen later het initiatief om samenkomsten te starten onder de naam Immanuel. Er werd gebruik gemaakt van verschillende gebouwen, waaronder de Immanuelkapel aan de Markt en wijkcentrum ‘Ons Huis’. In de jaren negentig was er sprake van een onderlinge verwijdering op een aantal punten, oorzaak van het ontstaan van twee gemeenten, Salem en Vineyard.

Met als aanleiding het feit dat het 60 jaar geleden was dat de genoemde initiatiefgroep startte met gebed voor de stad Wageningen, zijn er een aantal goede gesprekken gevoerd tussen de besturen van Salem en Vineyard. Het idee ontstond voor gezamenlijk herdenking van het ontstaan van de evangelische beweging in Wageningen, een idee dat weerklank vond binnen de twee betrokken gemeenten. Het werd een indrukwekkende dienst waar circa 300 gemeenteleden van beide gemeenten en oud-leden stilstonden bij de afgelopen 60 jaar. Er is verootmoediging en vergeving uitgesproken en de pijn die is ontstaan door de verwijdering is aan een groot houten kruis genageld. Hierna is op indrukwekkende wijze Heilig Avondmaal en Verzoening gevierd rond datzelfde kruis en is een zegen over elkaar en over onze stad Wageningen uitgesproken.

Een historisch en emotioneel moment, waar de gemeenten dankbaar op mogen terugkijken. In de hoop dat zij des te meer als Salem en Vineyard tot zegen voor Wageningen mogen zijn.