Hereniging van GKV en NGK

Op 15 april werden in Zoetermeer de eenwordingsbesluiten ondertekend door de voorzitters van de synode Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) en de landelijke vergadering van de de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ook werd daar de nieuwe Kerkorde vastgesteld. Dat waren de laatste formele handelingen die verricht moesten worden voordat de geloofsgemeenschappen op 1 mei samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken konden gaan vormen.

In Wageningen maken de geloofsgemeenschappen die op zondagochtend samenkomen in Ons Huis en in de Wagenburcht nu beiden deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. De twee Wageningse gemeenten hebben al jaren een goede verstandhouding, werkten al op verschillende momenten samen en zullen dat ook zeker blijven doen. Er is dan ook veel blijdschap over de eenwordingsbesluiten.

De gemeenten in Wageningen blijven wel zelfstandig opereren met eigen vieringen en een eigen kerkenraad. Naar buiten toe is de meest in het oog springende verandering de gewijzigde namen: De Nederlands Gereformeerde Kerk De Wagenburcht en de Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen.