Heugelijke gebeurtenissen binnen de parochie

De rooms katholieke parochie mocht de afgelopen maanden enkele heugelijke gebeurtenissen vieren met de heiligverklaring van de naamdrager van de parochie Zalige Titus Brandsma en de priesterwijding van Erik Rozeman. Ook kon er na 3 jaar weer uitgebreid aandacht worden gegeven aan het gezamenlijk vieren van het Sint Jansweekend.

Op zondag 15 mei vond in Rome de officiële heiligverklaring plaats van de priester Titus Brandsma door Paus Franciscus. Titus Brandsma kwam in 1942 om het leven in concentratiekamp Dachau, een half jaar nadat hij wegens zijn verzet tegen het nationaalsocialisme door de nazi’s was gearresteerd. Omdat de parochie waartoe ook de Wageningse geloofsgemeenschap behoort, ligt in een gebied dat getekend is door de Tweede Wereldoorlog, werd een martelaar uit deze oorlog de patroon van de parochie.

Titus Brandsma werd in 1985 zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II, vanwege het martelaarschap in zijn verzet tegen het nazisme. In mei 2021 heeft de commissie van theologen van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen de onverklaarbare genezing van de karmeliet Michael Driscoll erkend als wonder dat is geschied op voorspraak van Titus Brandsma. Paus Franciscus heeft daarop besloten tot zijn heiligverklaring.

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op zaterdag 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht. Erik Rozeman was het afgelopen jaar als diaken verbonden aan de Zalige Titus Brandsma Parochie, waar ook de rooms katholieke gemeenschap in Wageningen toe behoort. De diaken in de rooms katholieke kerk is krachtens zijn wijding onder meer bevoegd om in de liturgie het evangelie te lezen en te preken, in de catechese het geloof uit te leggen, het sacrament van de doop toe te dienen en als kerkelijke getuige op te treden bij een huwelijk. Zondag 26 juni droeg priester Erik Rozeman zijn eerste Heilige Mis op in de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Een week eerder, op zondag 19 juni, had hij dat al gedaan in zijn geboortestad Hengelo.

Het weekend van 24 tot en met 26 juni stond binnen de rooms katholieke gemeenschap ook in het teken van de patroonheilige Johannes de Doper. Dat begon op vrijdag met een feestelijke eucharistieviering en aansluitend een koffietafel. Op zaterdag was er een schoonmaak- en klusmiddag ter voorbereiding van de feestelijke parochieviering op zondag. De dag werd afgesloten met een maaltijd, een avondmis en eucharistische aanbidding. Na de mis op zondag, opgedragen door Erik Rozeman, waren er verschillende feestelijke activiteiten voor jong en oud rondom de kerk met daarbij onder andere het onthaal van de deelnemers aan de Sint Janswandeling op het bordes voor de kerk.