Historie

KerkNet Wageningen is in mei 2011 van start gegaan als een informeel platform van kerken en geloofsgemeenschappen. In eerste instantie lag de nadruk sterk op ontmoeting en het elkaar beter leren. Dat veranderde vrij snel. In 2013 vierde Wageningen het  750-jarig jubileum. Vanuit KerkNet werd besloten om ook de Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen een rol te geven in alle festiviteiten die in het jubileumjaar plaatsvonden. Het resulteerde onder andere in het gezamenlijk organiseren van een interkerkelijke openluchtviering in het Torckpark, een gospelnight in Stadion de Wageningse Berg, een Open Kerkendag en het uitbrengen van een boek over de geschiedenis van de Wageningse kerken.

Vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe fase voor KerkNet Wageningen gestart. Het informele platform heeft verder aan betekenis gewonnen doordat de Wageningse Raad van Kerken in Wageningen is opgeheven. De Raad van Kerken in Wageningen kende een geschiedenis van meer dan 45 jaar. Het betrof een samenwerkingsverband van 4 kerken. Op veel terreinen heeft er in de afgelopen jaren meer en een veel bredere interkerkelijke ontmoeting plaatsgevonden.  Niet alleen binnen de jubileumactiviteiten in 2013, maar ook in verschillende diaconale projecten. Het biedt een goede basis met één organisatie verder te gaan. Dat gebeurt binnen KerkNet Wageningen. Een werkgroep heeft de structuur voor het nieuwe KerkNet uitgewerkt. Het heeft geresulteerd in wat striktere afspraken over de Vergadering van Sleutelfiguren en over een kleine ondersteunende organisatie. Het informele karakter van het platform blijft echter de basis.