Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Er komen oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne en die moeten worden opgevangen. Het zijn veelal vrouwen, kinderen en oude mensen. In de veiligheidsregio Gelderland-Midden moeten 2.000 mensen opgevangen worden. In Wageningen zijn dat er naar schatting 200.

Burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen heeft een reeks organisaties, waaronder kerken in een spoedoverleg opgeroepen om mee te helpen met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Opvang bij mensen thuis is op korte termijn het prettigst voor de vluchtelingen. De burgemeester zoekt tegelijkertijd naar oplossingen voor de wat langere termijn.

De burgemeester heeft Welsaam gevraagd om het hulpaanbod te inventariseren en
te coördineren. Welsaam is het samenwerkingsverband van bijna 30 organisaties op het terrein van sociaal welzijn. Wie mensen wil onderbrengen of op een andere manier helpen, kan dat melden op de website van Welsaam.

Het is fantastisch wanneer een groep Wageningers onderdak kan bieden aan Oekraïense vluchtelingen in hun huis. Een dergelijke opvang is echter niet niks. Stichting Gave geeft op de website informatie over zaken waarmee men rekening moet houden en geeft aanwijzingen aan gastgezinnen.