Hulp gezocht bij kerkdiensten in Pieter Pauw

In verpleeghuis Pieter Pauw wordt iedere veertien dagen op de zondagmiddag om 15.00 uur een kerkdienst gehouden. Er is een team van voorgangers en vrijwilligers die deze vieringen mogelijk maakt. Het team is op zoek naar versterking en heeft daarbij met name behoefte aan mensen die ervaring hebben met PowerPoint en die een presentatie voor de zondagmiddagdiensten kunnen maken.

Er is een format beschikbaar en de orde van dienst wordt tijdig aangereikt. Daarnaast is de vrijwilliger eenmaal per zes weken verantwoordelijk voor het aansluiten en bedienen van de apparatuur tijdens de viering op zondagmiddag. Wanneer je niet zeker weet of dit een klus is die je past, mag je natuurlijk ook altijd een keer meekijken en de sfeer te proeven voordat je er definitief over beslist.

Meer informatie is te verkrijgen bij Jan-Willem Dijkstra via appje naar 06-25394092 of een e-mail naar jwdijk2@gmail.com.