In memoriam Kees Buijs

FOTO-MAP-16-Fotos-bij-Kees-BUYS-op-de-bank-17-06-2008-kopie-283x300Op zondag 18 juni is Kees Buijs overleden op de leeftijd van 84 jaar. Enkele dagen daarvoor was hij getroffen door een hersenbloeding. Op vrijdag 23 juni vond ter herdenking van zijn leven de Dankdienst plaats in de Grote Kerk en is hij begraven naast zijn vrouw op de Gemeentelijke begraafplaats in Ede. Velen hebben Kees Buijs gekend en bewaren daar waardevolle herinneringen aan. Met zijn gemoedelijke optreden, zijn gave om te vertellen, maar ook goed te luisteren en de manier waarop hij over de betekenis van het geloof sprak, wist hij veel bruggen te bouwen ook op plekken waar dat niet vanzelfsprekend was

Kees Buijs was jarenlang lid en ook voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente Mattheus. Daarnaast was hij ook op tal van plekken betrokken bij de interkerkelijke samenwerking in Wageningen. Als waarnemer namens de andere wijkgemeenten woonde hij vele kerkenraadsvergaderingen van de protestantse wijkgemeente Lukas bij. Samen met Karil Krolis verzorgde hij ook vele jaren bijbelstudieavonden in het kader van het interkerkelijk programma Vorming en toerusting. In de week van gebed van eenheid stelde hij zijn huis aan de NUde open voor een bidstond. Kees Buijs was ook een trouw bezoeker van het maandelijkse stadsgebed in de Immanuëlkapel en reisde mee naar Gödöllö in het kader van een interkerkelijke uitwisseling.

keesbuijs

Kees Buijs was daarnaast een trouw lid van de werkgroep Kerk en Schepping. Vooral zijn passie om te praten over de betekenis van het geloof bracht hem daartoe. Maar ook zijn grote hobby, de fokkerij van Lakenvelder koeien en de instandhouding van dit ras sloot daarop aan. Kees Buijs las enorm veel. De interessante stukken die hij voor de werkgroepleden tegenkwam werden door hem gekopieerd, met daarbij de belangrijkste zinnen onderstreept of van commentaar voorzien. Per fiets maakt hij vaak een ronde langs alle leden om de ‘post’ te bezorgen. “Ik probeer maar wat te zaaien”, zei hij dan. De werkgroepbijeenkomsten werden vrijwel altijd afgesloten met een bijzonder verhaal dat Kees Buijs had gelezen en dat stof tot nadenken bood of elementen bevatte van hoop of troost.

Op 29 juni was de eerste bijeenkomst van de werkgroep Kerk en Schepping na het overlijden van Kees Buijs. Er werd uitvoerig teruggekeken in wat we samen hebben beleefd, in wie hij voor ons persoonlijk en voor de werkgroep was en waarin we hem zullen missen. Het was goed om daarover met elkaar te spreken en bood toch ook weer inspiratie om na te denken over activiteiten van de werkgroep voor de komende tijd.