In memoriam zuster Agnes

zusteragnesOp woensdag 29 maart is zuster Agnes overleden. Zij werd bijna 90 jaar. Zuster Agnes was sterk betrokken bij de interkerkelijke samenwerking in Wageningen. Het leven van zuster Agnes bewoog zich tussen contemplatie en actie. Op 20 april 1953 legde ze haar professie af als Dominicanes. Als volgelinge van Dominicus was ze echt een predikvrouw. Zij gaf godsdienstles op school en was pastoraal actief binnen de parochie in Wageningen. Jarenlang was ze een betrokken lid van de interkerkelijke werkgroep Armoede, die aan de basis ligt van de huidige werkgroep Vakantiegeld Delen. Ook heeft zij zich lange tijd actief ingezet voor de werkgroep Interkerkelijke vieringen. Op maandag 3 april vond een Gedachtenisviering plaats in de Johannes de Doperkerk in Wageningen. De Eucharistieviering waarin afscheid werd genomen van zuster Agnes werd gehouden op dinsdag 4 april in de Dominicuskapel in Nijmegen.