In vrede omkijken naar elkaar

Inlia-5304In het kader van de Vredesweek 2017 was op dinsdagavond 19 september directeur John van Tilborg van de organisatie INLIA te gast in de zijkerkzaal van de Bevrijdingskerk. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de interkerkelijke Werkgroep Coventrygebed & Vredesinitiatieven. INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een netwerk van geloofsgemeenschappen dat zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. Van Tilborg wees op het ontbreken van vrede, veiligheid en bescherming op diverse plekken in de wereld. Dat heeft gigantische vluchtelingenstromen tot gevolg. In de vluchtelingenkampen en vooral op de vluchtwegen doen zich op grote schaal mensonterende dingen voor. Met name vouwen en kinderen lopen grote risico’s daar slachtoffer van te worden.

Ook van mensen die als vluchteling Nederland bereiken staan de rechten onder druk. INLIA ziet de gevolgen van mensen aan wie asiel wordt geweigerd, die geen aanspraak mogen maken op opvang , maar die ook geen mogelijkheid hebben om terug te keren naar het land van herkomst, omdat de overheid daar hen niet accepteert. Het op straat zetten van mensen en hen veroordelen tot de Illegaliteit is geen oplossing, stelt Van Tilborg. Het betekent rechteloosheid en onzekerheid. Het is een voedingsbodem voor criminaliteit waar mensen soms dader soms slachtoffer zullen zijn.

Mattheus-25

Van Tilborg erkent de spanning die het thema voor christenen op kan roepen om daarin een positie te bepalen. Enerzijds roept Paulus christenen op het gezag van de overheid te erkennen (Romeinen 13). Anderzijds vraagt Jezus ons de vreemdeling in ons midden op te nemen, hongerigen te eten te geven en dorstigen te drinken (Mattheüs 25). “Het is belangrijk steeds voor ogen te houden dat het om mensen gaat”, zegt Van Tilborg. In zijn werk voor INLIA ziet hij soms voorbeelden waarin dat helemaal mis loopt. Anderzijds is er ook de ervaring dat de angst voor de vreemdeling en de kloof die er lijkt te zijn vaak overbrugd kan worden als mensen op een juiste manier met elkaar in contact worden gebracht.