Ingewikkelde tijden voor studenten

De coronatijd heeft ook een behoorlijke impact op buitenlandse studenten in Wageningen, zo melden de geloofsgemeenschappen die normaal veel studenten in hun vieringen ontvangen. “Het valt niet mee wanneer vrijwel activiteiten wegvallen en je bent ver van huis vooral aangewezen op de beperkte ruimte van je studentenkamertje.” Door opgelopen studievertraging en wegvallende inkomsten dreigt er voor een aantal studenten ook acute financiële nood. Sommigen voelen zich zelfs gedwongen te stoppen met hun studie.

AID2020Het nieuwe studiejaar op de universiteit zal waarschijnlijk nog van start gaan met een aangepast programma met deels online onderwijs. Ook de Algemene Introductiedagen krijgen een andere opzet dan in voorgaande jaren. In plaats van een grote Informatiemarkt in het Arboretum is er en Meet&Greet, waar slechts voor een beperkt aantal instanties ruimte is.

In plaats van een viering op de zondagmorgen in het Oriongebouw is er tijdens de Algemene Introductiedagen een online dienst gepland met aansluitend meerdere zoomsessies met aandacht voor kerken en de christelijke verenigingen. Vanuit KerkNet wordt onderzocht op welke manier de Wageningse geloofsgemeenschappen daar inbreng kunnen leveren.