Inloopcentrum Markt 17 participeert in WelSaam

samenwageningen1Gemeenten hebben van het rijk de opdracht gekregen om zorg en welzijn beter te organiseren, dichtbij de inwoners. Maar er is tevens veel minder geld beschikbaar voor de uitvoering van het sociaal beleid. In 2017 is de gemeente Wageningen met inwoners en maatschappelijke organisaties in gesprek gegaan om te zoeken naar creatieve oplossingen. Het bestuur van Markt 17 heeft daar ook actief aan meegedaan. De gemeente heeft samen met de stad het beleidskader ‘Samen Wageningen’ ontwikkeld. Dit gaat over alle hulp en ondersteuning aan verschillende groepen onder de inwoners. Samen met 13 andere Wageningse partijen heeft Inloopcentrum Markt17 in november het nieuwe samenwerkingsverband ‘WelSaam’ opgericht. Samen hebben zij een nieuw uitvoeringsplan opgesteld voor ondersteuning passend in het beleidskader van de gemeente.

DWelSaam2e kracht van de samenwerking is dat hulp en ondersteuning nog meer op elkaar worden afgestemd, ook met partijen buiten Welsaam. Zo worden inwoners van Wageningen nog beter geholpen. Ook gaan de partijen gebruik maken van elkaars locaties. Ook zijn er ideeën om meer buurtpunten in te richten, waar jong en oud binnen kan lopen. Zo kunnen inwoners elkaar meer ontmoeten, gewoon voor een kop koffie of omdat ze een leuk initiatief willen uitwerken met anderen. De gemeente heeft het plan goedgekeurd en WelSaam de opdracht gegeven dit plan vanaf 1 januari 2018 te realiseren. Er zijn afspraken gemaakt om de hulp en ondersteuning die wordt geboden nog meer op elkaar af te stemmen. Ook gaan de partijen gebruik maken van elkaars locaties. Er zijn ideeën om meer buurtpunten in te richten, waar jong en oud binnen kan lopen.

Ook Markt 17 vormt zo’n buurtpunt. In dat kader stelde Markt 17 de ruimte de afgelopen tijd al beschikbaar voor het Mantelzorgcafé, een medewerkersbijeenkomst van de Vrijwilligerscentrale, een vrijwilligersbijeenkomst van ISOFA en een thema-lunch. Een ander voorbeeld van waar de nieuwe samenwerking toe leidt vormt een bijeenkomst die Het Startpunt op maandagavond 16 april in Markt 17 organiseert. Het is een informatieavond over het thema ‘Administratie en geldzaken’. Aan de orde komen onder andere de verschillende regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen, mogelijkheden om schulden te voorkomen en hoe een DIGID gebruikt wordt om een aanvraag bij een instantie een aanvraag in te dienen. De deelname is gratis

577918_388504371172551_1368723699_n

Het bestuur van Markt 17 is erg blij met wat er binnen de samenwerking ‘WelSaam’ aan plannen tot stand is gebracht en is van zins om er samen met coördinator Jaap de Graaff en de samenwerkingspartners een succes van te maken. Het is goed om te ervaren dat de waarde van het inloopcentrum heel breed wordt gezien binnen Wageningen. De afspraken die zijn gemaakt gelden voor een periode van 4 jaar en bieden een stevige basis voor de continuïteit van het inloopcentrum.