Inspiratieochtend ‘Op zoek naar vertrouwen’

Zaterdag 4 februari hield de stichting WSIDA een inspiratieochtend in de Bevrijdingskerk met als thema ‘Op zoek naar vertrouwen’. De stichting WSIDA fungeert als een ‘paraplu-stichting’ voor het Noodfonds Wageningen en Vakantiegeld Delen. Het doel van de ochtend was om samen na te denken over situaties van zorg en armoede. Er waren vertegenwoordigers van een reeks geloofsgemeenschappen en diaconale organisaties aanwezig.

Voorzitter Harm Smit van stichting WSIDA ging in op het rapport ‘Gerechtigheid en Barmhartigheid – Onderzoek naar de betrokkenheid van kerken en diaconale organisaties bij de aanpak van armoede en schulden‘ dat recent verscheen. Dit rapport werd gemaakt in opdracht van het Knooppunt Kerken en Armoede, SKIN, SchuldHulpMaatje, Netwerk DAK en de Protestantse Theologische Universiteit. In het rapport wordt zichtbaar gemaakt welke activiteiten kerken ondernemen om armoede en schulden tegen te gaan en welke trends en ontwikkelingen daarin zichtbaar zijn.

Eén van de punten die in het rapport worden opgemerkt is dat kerken, hoewel er diaconaal veel wordt gedaan, nog behoorlijk moeite hebben om de mensen die hulp zoeken effectief te bereiken. Voor veel mensen is hulp aanbieden aan een ander veel gemakkelijker dan aan een ander om hulp vragen. Armoede is nog vaak een taboeonderwerp. Dat speelt zowel binnen de kerken als daarbuiten. En wanneer je geen binding hebt met een kerk, je er misschien bewust van hebt afgekeerd, bestaat er wellicht een extra drempel om hulp vanuit een kerk te accepteren. Tijdens de inspiratieochtend werd daar met elkaar over gesproken.

Binnen kerken is het goed om regelmatig duidelijk te maken wat er diaconaal wordt gedaan, zo werd opgemerkt. “Wanneer je goed weet wat er binnen je eigen gemeenschap op dit terrein gebeurt en wie daar bij betrokken zijn, stap je sneller over de drempel met een eigen hulpvraag en kun je ook anderen op mogelijkheden voor hulp attenderen.”

Buiten de kerk zijn er mogelijkheden om samenwerking met andere partijen te zoeken en netwerken op te bouwen. Zo zijn Schuldhulpmaatje en inloopcentrum Markt 17 aangesloten bij Welsaam, het samenwerkingsverband van 23 organisaties in Wageningen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten op thema’s als ontmoeten, ondersteuning en meedoen. Ook vanuit het Noodfonds zijn er contacten met verschillende organisaties binnen Welsaam, bijvoorbeeld om de mensen te bereiken die momenteel hard worden geraakt door de sterk gestegen energielasten. “Je kunt informatie verspreiden op plekken waar je de doelgroep verwacht. Verspreid bijvoorbeeld met enige regelmaat een foldertje van het Noodfonds via het pakket dat de Voedselbank aan cliënten uitdeelt.”

Het was goed om elkaar op deze manier te ontmoeten, stelden de aanwezigen. “Je leert van elkaars ervaringen. We vertrouwen er op dat het dezelfde Inspriatiebron is, die ons allen drijft. Die geeft energie om aan de slag te gaan.”