Interactieve colleges geïnspireerd op Laudato Si

geloven in duurzaamheid posterOp de bijeenkomst ‘Geloven in duurzaamheid’ op 16 november vorig jaar kwamen de werelden van wetenschap, politiek en religie even bij elkaar rond het thema duurzaamheid. Vertegenwoordigers van deze drie werelden deelden ideeën en gingen met elkaar in gesprek. Het werd een boeiende uitwisseling en ontmoeting – die smaakte naar méér. Naar een verdere verkenning van waar wetenschap, politiek en kerken elkaar vinden in het duurzaamheidsvraagstuk. Waar ze elkaar aanvullen en kunnen versterken. Het smaakte ook naar meer in de zin van: kunnen we zaken concreet maken, wat zijn de ‘handelingsperspectieven’ – zowel voor instituties als voor individuen? De werkgroep Kerk en Schepping wil daar mee aan de slag en poogt daar verschillende groepen bij te betrekken. Het idee is om de bijeenkomst ‘Geloven in duurzaamheid’ een vervolg te geven, in de vorm van drie bijeenkomsten of ‘interactieve colleges’ in het najaar van 2018.

Encyclical-logo“Geloven in duurzaamheid betekent geloven dat we op een andere, veel betere manier kunnen omgaan met de aarde, en dus ook met mensen en zeker de armen. Dat vereist een ommekeer in ons denken en handelen”, stelt Paus Franciscus in zijn in 2015 verschenen encycliek Laudato Si. Een Volgens hem moet dat een radicale ommekeer zijn, want ‘we zitten gevangen in een materiële wereld die gericht is op eigen gewin’.’ ‘We’ dat zijn zowel de instituties als individuen. Om die omslag te maken hebben we de politiek, de wetenschap en de religie nodig. Hoe denken vertegenwoordigers van politieke partijen, van levensbeschouwelijke stromingen, de universiteiten hoe we in elk geval de goede richting opschuiven? Wat is daar concreet voor nodig?

LaudatiSi3Wat is bijvoorbeeld de rol van durf en moed? Om anders te handelen, om je uit te spreken voor alternatieven. Wat is de rol van meer inzicht verwerven? Van een andere kijk ontwikkelen op wat echt belangrijk is en zin geeft? Van hoe we ons geld en onze energie inzetten? Maar ook van ideeën over ieders rol en plek in de wereld, van vergeving? Doel van de drie bijeenkomsten is om een grote groep Wageningers te inspireren, te verbinden rond dit thema en concrete ‘handelingsperspectieven’ voor iedereen aan te reiken- voor in het werk-, maatschappelijke en privé-leven.

De komende maanden gaat de werkgroep vooral werken aan het smeden van coalities om samen inhoud te geven aan het programma voor het komend najaar. Zo vonden er al gesprekken plaats met christelijke studenten verenigingen en Student Church Wageningen om jongeren en studenten te betrekken en zijn er contacten met de gemeente en plaatselijke politieke partijen.