Interkerkelijk bezoek uit Gödöllő

20170606_Johannes_de_Doper-fill-576x908Van vrijdag 23 tot en met maandag 26 juni bracht een delegatie van de interkerkelijke werkgroep uit Gödöllő een bezoek aan onze werkgroep in Wageningen. De leden van de Gödöllő delegatie waren voorganger Szabó Sándor van de Pinkstergemeente, Lencsés Enikö Lutheraan, Lehota Ágnes RK en Ábrán György van de Gereformeerde Kerk. Het thema van het bezoek was ‘Johannes de Doper en Luther, wegbereiders voor onze tijd!’

Onze gasten zijn na aankomst aangesloten bij het Coventrygebed. Het was heel mooi dat het Coventrygebed precies een jaar geleden op 23 juni in Gödöllő is gestart. Tegelijkertijd vond in de Grote Kerk de dankdienst plaats voor het leven van Kees Buijs, die ook betrokken is geweest bij de Gödöllő-groep en enkele bezoeken heeft afgelegd aldaar. Na een mooie stadswandeling hebben we gezamenlijk heerlijk gegeten in het inloopcentrum Markt 17.

Op zaterdag 24 juni werd in de ochtend Luther besproken, z’n denkbeelden als theoloog, zijn strijd met de Katholieke autoriteiten en de doorwerking van zijn erfenis in Nederland, Duitsland en Hongarije. Bij dit gesprek hebben we van Henk de Jong mogen horen over de gesprekken over Luther van Wageningse PKN leden met leden van de Gereformeerde Kerk in Erfurt tijdens dit Luther 500 jaar. Jaap Schouls informeerde ons over de denkbeelden van Luther in zijn tijd en de zeer indrukwekkende Kirchentag in Wittenberg waaraan zelfs Barack Obama een bijdrage leverde, en waar aan de slotviering werd deelgenomen door 120.000 mensen. Maarten Koornneef vertelde ons over de Reformatie in Nederland en de rol van Luther en met name van Calvijn en het Calvinisme in Nederland dat samenviel met de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spaanse overheersing. Onze Hongaarse gasten vertelden over de Reformatie in Hongarije, en vooral de 3 Lutherbewegingen aldaar, vanuit Duitsland, vanuit het Oosten en vanuit Hongarije zelf, als plaatselijke bewegingen in het door de RK gedomineerde Habsburgse Rijk. Ondersteund door een aantal prachtige foto’s (van Marijke van der Giesen), hebben we elkaar onze geloofsverhalen en inspiratie verteld. ’s Middags hebben we de beide Johannes tentoonstellingen in de RK kerk bezocht en enkele persoonlijke verhalen aan de tentoonstelling toegevoegd. De middag ging vloeiend over via de plechtige Heilige Mis naar het St Jansfeest in de Verrijzeniszaal van de RK Parochie Johannes de Doper, Geboorte.

IMG_6845Zondag werd deelgenomen aan de getuigenisviering van ABC Salem. Tijdens de viering hebben de delegatieleden en met name Szabó Sándor verteld over hun interkerkelijke activiteiten in Hongarije. De ABC Salem gemeente werd door onze Hongaarse gasten uitgenodigd een tegenbezoek te brengen, later dit jaar. Na de avondmaalviering werd door de delegatie deelgenomen aan de jaarlijkse Johannes optocht en de gezamenlijke gedeelde maaltijd op de locatie waar de eerste Johanneskerk heeft gestaan op de Wageningse Westberg. Na de lunch is het Depot nog bezocht, en ‘s avonds hebben de leden van de beide delegaties het Luther bordspel, een cadeau uit Gödöllő gespeeld.

Maandagmorgen is nog een bezoek gebracht bij prachtig weer aan de Blauwe Kamer en hebben we gefietst van Wageningen via de Blauwe Kamer en Opheusden terug naar het Lexkesveer, waar we als laatste nog gezamenlijk hebben geluncht waarna de gasten weer zijn vertrokken naar het vliegveld in Eindhoven.

Voor het tegenbezoek in oktober hebben we gesproken over het inpassen van onze delegatie in de Gemeentelijke delegatie, en het op zoek gaan naar deelnemers uit andere kerkelijke gemeenten en met name de Pinkstergemeente in Wageningen.