Interkerkelijk bezoek uit Gödöllö

In het weekeinde van donderdag 6 tot maandag 10 oktober heeft de Wageningse interkerkelijke werkgroep Gödöllö met 5 van de leden van dezelfde werkgroep uit Gödöllö op diverse wijzen zich beziggehouden met het thema ‘barmhartigheid’. Voor beide groepen is dit een belangrijk onderwerp in deze tijd. Ons programma begon met een gesprek met leerlingen op het Pantarijn, waar onder andere werd gesproken over de positieve en minder positieve effecten van de Europese Unie voor Hongarije, de gedeelde zorgen over de politieke ontwikkelingen in Europa en in eigen land, en de uitdaging waarvoor we met z’n allen staan met betrekking tot de migratie.

Vrijdagochtend hebben we met onze gasten uit Gödöllö gesproken over de betekenis van ‘barmhartigheid’ vanuit onze christelijke inspiratie, die praktisch betekent dat we ons dienen in te zetten voor onze naasten; de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de vreemdelingen, de zieken, de gevangenen en de overledenen. Dit zijn de zogenaamde 7 werken van Barmhartigheid, die al in de Bijbel worden genoemd, maar ook vandaag zeer actueel zijn. We hebben het prachtige schilderij bekeken en besproken van de Meester van Alkmaar (1504) over de Werken van Barmhartigheid, met een barmhartige Jezus op het centrale paneel.

voorgangers-coventrygebedDaarna hebben we met 35 mensen uit onze beide steden waaronder de beide burgemeesters deelgenomen aan het Coventrygebed voor Vrede en Verzoening in de Johannes de Doperkerk. Dit gebed wordt wekelijks op vrijdagmiddag om 12u in meer dan 160 plaatsen in de gehele wereld gebeden en sinds juni 2016 ook in Gödöllö. Het Coventry gebed is ontstaan in de Engelse stad Coventry toen tijdens het bombardement door de Duitse luchtmacht in november 1940 ook de St. Michaels kathedraal werd verwoest. De volgende dag werden in de puinhopen verbrande balken in de vorm van een kruis gevonden. Dat was aanleiding om direct na de oorlog contact te zoeken met verwoeste Duitse steden om samen te gaan werken aan vrede en verzoening in de wereld. Dit samen bidden geeft steun aan ons gedeelde verlangen naar Vrede en Gerechtigheid. In de namiddag hebben we gesproken over onze ‘reis’ of pelgrimage als mens door ons leven, en de betekenis van pelgrimeren in deze tijd van onzekerheden en onrust.

We kwamen tot de conclusie dat ook onze contacten met Gödöllö, die al zijn begonnen voor de val van de muur en eerder dan de burgerlijke contacten, een reis vormen waaraan diverse mensen deelnemen, die begrip en vriendschappen oplevert, maar waarvan het einddoel onbepaald is. Na een heerlijke zuurkoolstamppot in het inloophuis Markt 17 te midden van de vaste bezoekerskring hebben we de indrukwekkende Japanse film ‘Departures’ gezien, waarin een talentvolle jonge musicus na het verliezen van zijn baan komt te werken als verzorger van overledenen, een voor velen onbegrijpelijk vak, dat toch wordt uitgeoefend vol piëteit, ceremonie en toewijding.

En naast onze eigen gesprekken en ontmoetingen hebben we ook genoten van de gezamenlijke activiteiten tijdens deze uitwisseling. De conclusie van dit bezoek is dat we onze contacten voortzetten, overtuigd van de bijdrage van onze interkerkelijke contacten aan een betere wereld, een wereld op weg naar Vrede en Gerechtigheid.