Interkerkelijk vieren

In Wageningen vindt ieder jaar een interkerkelijke viering plaats op de eerste zondag in de week van Gebed voor de Eenheid. Deze week wordt telkens gehouden in de derde week van januari.  Christenen over heel de wereld bidden die week voor eenheid en verbinding. Tien Wageningse kerken, aangesloten bij KerkNet, organiseren gezamenlijke activiteiten.

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 vindt plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso.

In Wageningen start de Week van gebed met een interkerkelijke viering op zondagmiddag 21 januari om 15:00 uur in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat. Vertegenwoordigers van de Protestantse gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de International Catholic Community Wageningen bereiden deze viering samen voor. Er is ook een crèche waar ouders baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar kunnen onderbrengen. De viering is ook via YouTube te volgen.

De collecte krijgt een bestemming in Burkina Faso. Daar is onlangs een proefproject Solar Cooking KoZon geweest om met behulp van het lokale Rode Kruis apparaten te introduceren waarmee je met zonne-energie kunt koken. Er zijn plannen om dit project te verbreden in de nabijheid van een vluchtelingenkamp. U kunt deelnemen aan de collecte via de QR-code hiernaast of door uw gift over te maken t.n.v. KerkNet Wageningen, NL42 INGB 0001 7753 34 o.v.v. week van gebed.

Voor kinderen vanaf 4 jaar is er een aparte viering die tegelijkertijd wordt gehouden in de Bevrijdingskerk aan de Ritzema Bosweg 18. De aanvang is ook om 15.00 uur. De kinderviering wordt voorbereid door leden van de Vineyardgemeente en de rooms katholieke gemeenschap. Verder is er een programma van vieringen, gebedsmomenten en bijeenkomsten voor de rest van de week.

Er is een werkgroep bestaande uit mensen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen die de interkerkelijke vieringen in overleg met de voorgangers voorbereidt. Naast de week van gebed gaat het ook om de viering die op 4 mei plaatsvindt voorafgaand aan de stille tocht. De werkgroep krijgt telkens tijdelijk versterking met mensen uit geloofsgemeenschappen die een directe inbreng hebben in een specifieke viering. Samen denken ze na over het thema van de dienst en de liturgie. Contactpersoon is Robert Meijer (E-mail: r.m.meijer@gmail.com / 06-23210242).