Interkerkelijk vieren

In Wageningen vindt ieder jaar een interkerkelijke viering plaats op de eerste zondag in de week van Gebed voor de Eenheid. Deze week wordt telkens gehouden in de derde week van januari.  Christenen over heel de wereld bidden die week voor eenheid en verbinding. Tien Wageningse kerken, aangesloten bij KerkNet, organiseren gezamenlijke activiteiten.

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 vindt plaats van 15 tot en met 22 januari. Het thema is ‘Doe goed. Zoek recht.’ Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.

In Wageningen start de Week van gebed met een interkerkelijke viering op zondagmiddag 15 januari om 15:00 uur in de Grote Kerk op de Markt. De invulling van deze viering wordt voorbereid door leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Vineyardgemeente en het International Christian Fellowship. Zij buigen zich samen over de invulling van de liturgie, de verkondiging en de muziek tijdens de viering.

In de Bevrijdingskerk wordt een apart programma voor kinderen opgezet, naast de viering van 15 januari. Verder is er een programma van vieringen, gebedsmomenten en bijeenkomsten voor de rest van de week.

Er is een werkgroep bestaande uit mensen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen die de interkerkelijke vieringen in overleg met de voorgangers voorbereidt. Naast de week van gebed gaat het ook om de viering die op 4 mei plaatsvindt voorafgaand aan de stille tocht. De werkgroep krijgt telkens tijdelijk versterking met mensen uit geloofsgemeenschappen die een directe inbreng hebben in een specifieke viering. Samen denken ze na over het thema van de dienst en de liturgie. Contactpersoon is Robert Meijer (E-mail: r.m.meijer@gmail.com / 06-23210242).