Interkerkelijk vieren

In Wageningen vindt ieder jaar een interkerkelijke viering plaats op de eerste zondag in de week van Gebed voor de Eenheid. Deze week wordt telkens gehouden in de derde week van januari. 

Christenen over heel de wereld bidden die week voor eenheid en verbinding. Tien Wageningse kerken, aangesloten bij KerkNet, organiseren gezamenlijke activiteiten. We starten de week met een interkerkelijke openingsviering op zondag 16 januari van 15.00 tot circa 16.00 uur vanuit de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat. Het zal een onlineviering zijn die live gestreamd wordt. Tijdens de viering is er een speciaal moment voor de kinderen. In de dienst wordt ook rekening gehouden met Engelstalige gasten. De Arboretumkerk – vrijzinnig op weg, gemeente ‘De Ontmoeting’ en Amazing Grace Parish bereiden de viering gezamenlijk voor.

De viering is te volgen via het Youtube kanaal van de Zalige Titus Brandsma parochie. De stream start  om 14.45 uur. De dienst is ook live op televisie te volgen via RTV Rijnstreek. In de viering zal worden gecollecteerd voor Stichting Gave, een organisatie die kerken en christenen bewust probeert te maken van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL42 INGB 0001 7753 34 t.n.v. KerkNet Wageningen, o.v.v. Collecte Week van Gebed. Voor een bijdrage aan de collecte kun u ook gebruik maken van de QR-code hiernaast.

Het thema voor de week van gebed in 2022 is ‘Licht in het duister’. Kerken uit het Midden-Oosten kozen dit thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus.

“We worden door Christenen uit het midden Oosten aangemoedigd om in eenheid als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Juist in eenheid kunnen we licht in het duister zijn.”

Gedurende de week zijn er verschillende activiteiten en gebedsmogelijkheden. Meer informatie is te vinden in het activiteitenoverzicht vanaf maandag 17 januari. We nodigen alle Wageningers uit om de activiteiten te bezoeken, online, of fysiek waar die gelegenheid wel kan worden geboden.

Omdat we elkaar ook heel graag live willen treffen hebben we het voornemen om op 12 juni een openluchtviering te organiseren. Daarover hopen we binnenkort meer te kunnen melden.

Er is een werkgroep bestaande uit mensen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen die de interkerkelijke vieringen in overleg met de voorgangers voorbereidt. De werkgroep krijgt telkens tijdelijk versterking met mensen uit geloofsgemeenschappen die een directe inbreng hebben in een specifieke viering. Samen denken ze na over het thema van de dienst en de liturgie. Contactpersoon is Evert Kloosterboer (E-mail: lenievert.kb@planet.nl,  Tel.: 0317-421008).