Interkerkelijk vieren

In Wageningen vindt ieder jaar een interkerkelijke viering plaats op de eerste zondag in de week van Gebed voor de Eenheid. Deze week wordt telkens gehouden in de derde week van januari. 

De Week van gebed voor eenheid 2021 vindt plaats van 17 tot en met 24 januari 2021. Bij dit jaarlijks terugkerend gebeuren bidden christenen in de gehele wereld voor Eenheid. Ook in Wageningen. De interkerkelijke openingsviering is op zondag 17 januari om 15.00 uur. Dit jaar zal de interkerkelijke openingsviering vanwege de COVID-19 maatregelen te volgen zijn als een livestream viering via Kerkdienst Gemist. Ook RTV Rijnstreek zendt de viering uit op televisie.

Het thema van dit jaar is ‘Blijf in mijn Liefde en je zult vrucht dragen’, naar de oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes (15 vers 5-9). Jezus Christus zei tegen Zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’. Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen, vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt.

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, hebben het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereid, en wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

De Protestantse Gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Evangeliegemeente Salem bereiden de viering samen voor. De voorgangers in deze dienst zijn ds. Dick Lagewaard (NGK), ds. Erica Hoebe (PGteW) en Judith Westerink (Salem).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is qr-code-2021-1024x1024.pngOnderdeel van de viering vormt een collecte voor Stichting Present. Deze stichting wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk wordt aan vrijwilligers de mogelijkheid geboden om zich in de eigen woonplaats gedurende één dagdeel of voor langere tijd in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of sociaal isolement. De organisatie wil zo een beweging op gang brengen in Wageningen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Na de openingsviering van de Week van gebed voor eenheid op zondag 17 januari vinden er in de dagen daarna ook verschillende gebedsbijeenkomsten en geloofsgesprekken plaats. Zo organiseert de Amazing Grace Parish op maandag 18 januari een online-gebedsavond via Zoom. De start is om 19.00 uur. Het thema is nog niet bekend. De link om te kunnen deelnemen zal vooraf worden gedeeld op de website en de facebookpagina van Amazing Grace Parish. De voertaal is Engels.

Dinsdag 19 januari er van 19.30 uur tot 20.00 uur opnieuw een digitale gebedsbijeenkomst via een Join Zoom-meeting. Ds. Dick Lagewaard van de Nederlands Gereformeerde Kerk behandelt het thema ‘Eén lichaam vormen’ (naar Johannes 15 vers 12) en geeft een aantal punten mee voor gebed in de breakoutsroom in groepjes van 3 of 4. In deze groepjes maken deelnemers kennis met elkaar en bidden ze voor 2 of 3 van de aangedragen punten die in de chat staan. Deelnemen kan door de voor de bijeenkomst aangemaakte Zoom-link te gebruiken.

Woensdag 20 januari organiseert de Wageningse gemeenschap van de De Zalige Titus Brandsma Parochie op woensdag 20 januari een geloofsgesprek dat online is te volgen vanaf 19.00 uur. Pastoor Henri ten Have gaat in gesprek met Monica Hoek en Jorge Merino over Johannes 15:15 waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt: “Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie.” Het gesprek is te volgen via de facebookpagina van de Week van gebed voor eenheid en op YouTube. Ook RTV Rijnstreek zend het gesprek uit.

Donderdagavond 21 januari vindt er een gebedswandeling plaats. Het initiatief daarvoor ligt bij de Evangeliegemeente Salem, De Ontmoeting en de Vineyardgemeente. De wandeling start om 20.00 uur bij de Immanuëlkapel op de Markt en eindigt rond 21.30 uur. Bij het verzamelpunt worden tweetallen geformeerd. Ieder tweetal krijgt een papier met gespreksvragen en gebedssuggesties. We bevragen elkaar op welke plek gebed heeft in zijn / haar kerk, en hoe dat in de praktijk vorm krijgt. Als de gelegenheid zich voordoet, bidden we voor één van de dingen die ons bezighouden.

Vrijdag 22 januari is er om 12.00 uur het Coventrygebed voor Vrede en verzoening in de Johannes de Doperkerk. Het thema is ‘Liefde tonen’ naar Johannes 15 : 16b  “Ga op weg en draag een vrucht die blijft.” Voorganger is Maria van Schaijik. U kunt de viering meebeleven vanuit huis door gebruikte maken van de Zoom-link met ID 817 2569 7119 en password 9HevCW.

De afgelopen jaren werd de Week van gebed voor eenheid telkens afgesloten met een interkerkelijk zangavond in de Arboretumkerk. Dat kan dit jaar helaas niet doorgaan.

Er is een werkgroep bestaande uit mensen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen die de vieringen in overleg met de voorgangers voorbereidt. De werkgroep denkt mee over het thema van de dienst en de liturgie en onderhoudt het contact met het koor of de muziekgroep die aan de viering meewerkt. Contactpersoon is Evert Kloosterboer (E-mail: lenievert.kb@planet.nl,  Tel.: 0317-421008).