Interkerkelijke diaconale activiteiten

In Wageningen vinden er tal van terreinen interkerkelijke diaconale samenwerkingen plaats. Dat gebeurt onder meer via het Noodfonds, Schuldhulpmaatje, Vakantiegeld Delen en het inloopcentrum Markt 17. Voor deze initiatieven zijn verschillende stichtingen opgezet met een eigen bestuur. Schuldhulpmaatje en het inloopcentrum werken met een coördinator, maar uitvoerend is ook een grote groep vrijwilligers betrokken. Voor het Noodfonds en Vakantiegeld Delen zijn er werkgroepen verantwoordelijk voor de uitvoering.

Op donderdag 1 februari was er in Markt 17 ontmoetingsavond voor betrokkenen bij de verschillende interkerkelijke diaconale initiatieven. De avond was met name bedoeld om elkaar beter te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, te horen over elkaar inspiratie en te onderzoeken op welke terreinen van elkaar geleerd kan worden of wellicht samengewerkt kan worden. Het was een goede en zinvolle avond. Tevens werd duidelijk dat er veel diaconaal werk te doen valt en dat het een uitdaging is om er voldoende vrijwilligers voor te vinden.

Veel van de verschillende interkerkelijke diaconale activiteiten zijn voortgekomen uit het overleg dat vertegenwoordigers uit de diaconieën van Wageningse geloofsgemeenschappen kennen in het Diaconaal Platform. Dit platform kan worden gezien als een evenknie van KerkNet, maar dan met de focus op diaconale zaken. Door de stevige structuur met verschillende interkerkelijke stichtingen is de aard van het overleg van het Diaconaal Platform in de loop der jaren wel wat gewijzigd.

Het blijft waardevol om elkaar met enige regelmaat te ontmoeten, maar dat gebeurt nu vooral in de vorm van themabijeenkomsten, om vervolgens van elkaar te horen hoe dat thema in de diaconie van de geloofsgemeenschap aandacht krijgt. Voor 2024 is het thema ‘Eenzaamheid’. In mei hoopt het platform een avond te organiseren waarbij het met name gaat over eenzaamheid onder alleenstaande ouderen. Ook onder jongeren is eenzaamheid een issue en het idee is om daar in het najaar met elkaar over in gesprek te gaan.