Interkerkelijke picknick smaakt naar meer

Op zondagmiddag 12 juni organiseerden de elf kerken in Wageningen die het platform KerkNet hebben opgezet een gezamenlijke picknick in het Arboretum Belmonte. Alles werkte mee om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Het was stralend weer, de locatie is natuurlijk prachtig en de aanwezigen hadden een variatie aan lekkere dingen meegebracht, waardoor het niemand aan iets ontbrak.

Het idee voor de interkerkelijke picknick kwam op nadat de jaarlijkse gezamenlijke viering in de Week van Gebed voor Eenheid in januari net als in 2021 online moest worden uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen. De picknick was bedoeld om elkaar als leden van verschillende geloofsgemeenschappen toch in levenden lijve te kunnen zien.

In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 16 juni is de picknick kort geëvalueerd. Er waren vooral heel positieve reacties. In enkele gemeenschappen viel de datum dit jaar wat ongelukkig vanwege een bijzondere dienst die stond gepland met daarna nog een aanvullende activiteit. Ook was de picknick niet in elke gemeenschap uitgebreid onder de aandacht gebracht. Daar willen we lessen uit trekken voor volgend jaar, want er is afgesproken om in 2023 op de eerste zondag na Pinksteren een volgende interkerkelijke picknick te organiseren.