Interkerkelijke viering als start van de Week van Gebed

_BW87132Op zondagmiddag 15 januari vindt om 15.00 uur de jaarlijkse grote interkerkelijke viering plaats in het kader van Week van gebed om eenheid. De viering wordt net als vorig jaar gehouden in de Grote Kerk op de Markt, maar ditmaal in de middag. De verwachting is dat we daardoor mensen uit een heel brede groep van kerken en geloofsgemeenschappen kunnen verwelkomen.

De werkgroep interkerkelijke vieringen bereidt de dienst voor samen met voorgangers uit de rooms-katholieke parochie Titus Brandsma, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, De Evangeliegemeente ABC Salem en de International Christian Fellowship. Het aantal gemeenschappen dat de interkerkelijke viering actief onder de aandacht van de eigen leden brengt is veel groter en nog weer toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

weekvangebed2017thema

De gebedsweek van 2017 zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst uit 2 Korintiërs 5: ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus ‘ laat ons stilstaan bij de verdeeldheid in de Christelijke Kerk na de reformatie. Maar ze wijst ons er ook op om, als gezanten van Jezus, te streven naar verzoening met elkaar en met God. In de dienst zullen overweging, liederen, muziek, gebeden en stiltes ons helpen deze woorden te laten doorklinken in ons hart, en wellicht aan te zetten tot daadkracht. Voor jonge en oudere kinderen is er een speciaal programma in de maak, waar de details nog niet bekend van zijn.