Interkerkelijke vieringen op 4 en 5 mei

Dit jaar zal er zowel op zaterdag 4 mei als op zondag 5 mei een interkerkelijke viering worden gehouden. De viering op 4 mei begint om 18.15 uur in de Johannes de Doperkerk voorafgaand aan de Stille Tocht. Ds. Willem-Jan Dekker van de Protestantse Gemeente gaat voor. In de liturgie zullen onderdelen van het Coventrygebed voor vrede en verzoening zijn opgenomen. De viering is om 18:45 uur afgelopen, zodat aansluitend kan worden deelgenomen aan de Stille Tocht, die vanaf het plein voor de Johannes de Doperkerk vertrekt.

De kerken hechten aan een plek in het officiële programma van 4 en 5 mei in Wageningen en kaartten dat al een aantal malen aan bij de gemeente en het comité Wageningen45. Vanwege het volle programma bleek dat tot dusver lastig. Zo lukt het voor de burgemeester ook dit jaar niet om in de viering op 4 mei aanwezig te zijn. Hij benadrukte de kerkelijke viering wel een waardevol element in het programma van 4 en 5 mei te vinden en deed zelf de suggestie voor een tweede interkerkelijke viering op 5 mei, voorafgaand aan de start van het defilé. Dat is in het verleden ook wel eens gebeurd.

Een peiling bij de verschillende kerken heeft uitgewezen dat dit idee positief wordt ontvangen. Dit jaar valt 5 mei op zondag en zullen de twee wijkgemeenten van de protestantse gemeente de verantwoordelijkheid nemen voor de invulling van deze viering op Bevrijdingsdag, met wellicht ondersteuning vanuit de Vineyardgemeente. De dienst zal in de ochtend worden gehouden in de Grote Kerk. De aanvangstijd ligt nog niet vast. Het idee is dat de viering op 5 mei een jaarlijkse terugkerend element gaat worden in het officiële programma in Wageningen.