SchuldHulpMaatje Wageningen

Niet iedereen vindt het makkelijk om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. De thuisadministratie schiet tekort om overzicht te houden, aanvragen voor financiële steun worden niet gedaan, en schulden nemen toe. Om deze naasten tot steun te zijn hebben de gezamenlijke geloofsgemeenschappen in Wageningen in 2014 de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiële Administratie (ISOFA) opgericht. In 2021 is de organisatie verder gegaan onder de naam SchuldHulpMaatje Wageningen.
Jeugdwerkloosheid in Nederland

De administratie kan een chaos zijn

Door de inzet van getrainde vrijwilligers worden mensen geholpen als financiële problemen een goed en gezond functioneren in de weg staan. De vrijwilligers helpen om de administratie weer op orde te brengen. Ook kunnen ze ondersteunen tijdens een proces van schuldsanering. De vrijwilliger en hulpvrager maken samen werkafspraken bij de hulpvrager thuis.

SchuldHulpMaatje Wageningen is lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Vrijwilligers volgen de cursus die door professionele trainers gegeven wordt en kunnen gebruik maken van de expertise van het landelijk bureau.
Meer informatie over ISOFA Wageningen is te vinden op de website www.schuldhulpmaatje-wageningen.nl. Mail uw vraag naar: coordinator@schuldhulpmaatje-wageningen.nl of bel direct met de coördinator: 06-37289131.
Hoe kan hulp aan familie of bekenden gegeven worden? Diverse tips zijn te vinden op de website eerstehulpbijschulden.nl.
De plaatselijke kerken die de stichting ondersteunen zijn:
  • Baptistengemeente De Ontmoeting
  • Arboretumkerk- vrijzinnig op weg
  • Evangelische ABC gemeente Salem
  • Gereformeerde Gemeente
  • Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘De Wagenburcht’
  • Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘Ons Huis’
  • Protestantse Gemeente te Wageningen
  • Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Wageningen
  • Vineyard gemeente