ISOFA wordt Schuldhulpmaatje Wageningen

Niet iedereen vindt het makkelijk om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. De thuisadministratie schiet tekort om overzicht te houden, aanvragen voor financiële steun worden niet gedaan, en schulden nemen toe. Om deze mensen tot steun te zijn hebben de gezamenlijke geloofsgemeenschappen in Wageningen in 2014 de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiële Administratie ISOFA opgericht.

Gedurende 6 jaar hebben vrijwilligers zich binnen ISOFA ingezet voor mensen met geldzorgen en schulden. Dat blijven zij doen, maar dat gebeurt vanaf nu onder de naam SchuldHulpMaatje Wageningen. SchuldHulpMaatje Wageningen is onderdeel van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De vereniging is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op de website www.schuldhulpmaatje-wageningen.nl. Coördinator is Leontine van Eck. Zij is te bereiken via coordinator@schuldhulpmaatje-wageningen.nl.