Jantine Bastiani tijdelijk afwezig in Markt 17

Jantine Bastiani

Coördinator Jantine Bastiani is genoodzaakt om tijdelijk haar werk in het inloopcentrum neer te leggen om zich te kunnen concentreren op haar eigen situatie. Zij en haar man verwachten een baby en het verloop van de zwangerschap dwingt haar er toe extra rust te nemen.

Monique Toonen

In de persoon van Monique Toonen heeft het bestuur goede vervanging gevonden om de komende periode te overbruggen. Ze heeft ervaring in het begeleiden van mensen bij het vinden van hun pad in het leven. Als dialoogbegeleider verzorgde ze ook veel workshops en trainingen op het gebied van verbindende communicatie en dialoogbegeleiding. Recent verhuisde ze van Delft naar Wageningen. Monique Toonen is vanaf woensdag 15 maart gestart in Markt 17.

Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond wordt in Markt 17 voorlopig een sluitingstijd van 20:00 uur aangehouden, na afloop van de maaltijd wanneer de afwas is afgerond. Dit hangt samen met een beperkte beschikbaarheid van gastvrouwen en gastheren. Uitzondering vormen de eerste en derde vrijdag van de maand waarop er spelletjesavonden worden gehouden. Wanneer het vrijwilligersteam weer voldoende op sterkte is wil het bestuur de gebruikelijke sluitingstijd van 21:00 uur in de avonden wel weer in overweging nemen. Heeft u wel eens overwogen als vrijwilliger in Markt 17 actief te worden? Dan is dat moment wellicht nu daar. Uw inzet wordt erg gewaardeerd.

Vrijdag 14 april heeft het bestuur van Markt 17 een overleg met de deelnemersraad gepland. In de deelnemersraad zitten vertegenwoordigers van verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen die het inloopcentrum ondersteunen. Er wordt gestart om 18.00 uur met deelname aan de maaltijd in Markt 17. Het geeft deelnemersraadsleden gelegenheid om ook bezoekers en vrijwilligers te ontmoeten en iets van de sfeer te proeven. Aansluitend gaan bestuur en deelnemersraad met elkaar in gesprek.