Jubeljaar voor de aarde

Elk jaar stelt ‘Seasons of Creation’, de interkerkelijke groep die de ‘Periode van de Schepping’ organiseert een thema vast. Het thema voor 2020 is ‘Jubeljaar voor de aarde”.

Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, Waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. (Leviticus 25:10, NBV)

Ieder 50e jaar is een jubeljaar. Het jubeljaar omvatte bevrijding van schulden: de onrechtvaardigheden van de afgelopen 50 jaar moesten hersteld worden. Het was ook een rusttijd voor het land.

Het concept van het jubeljaar is geworteld in de heilige wijsheid dat er een rechtvaardig en duurzaam evenwicht moet bestaan tussen de sociale, economische en ecologische realiteit. Wanneer er één variabele wordt benut om de groei van een andere te maximaliseren, zal het hele systeem uiteindelijk lijden. Wanneer een deel van de aardse gemeenschap onder druk wordt gezet, wordt elk deel beïnvloed.

Het Bijbelse jubeljaar kunnen we ook vertalen naar onze tijd. Wat betekent het voor de kerk om ‘het jaar van de gunst van de Heer’ uit te roepen? Hoe kunnen we God verheerlijken voor de hoop die we hebben in Christus, die de aarde herstelt en verlost? Welke veranderingen zullen we zien voor degenen die arm zijn, en voor het land dat we tot slaaf maken?

Een uitwerking van een gebedsdienst rondom de “Periode van de Schepping” is te vinden in de Handreiking voor viering van de schepping – Season of Creation 2020.