Kennismaken met nieuwe studenten tijdens AID 2024

De algemene introductiedagen (AID) voor nieuwe studenten in Wageningen vinden dit jaar plaats van vrijdag 16 augustus tot en met woensdag 21 augustus. Er zijn in die periode twee momenten waar de nieuwe studenten kennis kunnen maken met het kerkelijk leven in Wageningen.

Op zondag 18 augustus is er om 9.30 uur een viering in The Spot in het Orion-gebouw op de campus. Deze viering wordt voorbereid door het studentenpastoraat in samenwerking met verschillende christelijke studentenverenigingen. Na afloop is er gelegenheid om tijden de koffie en thee in contact te komen met diverse christelijke verenigingen en organisaties in Wageningen.

Woensdag 21 augustus is er vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur een informatiemarkt in het Arboretum Belmonte. Maatschappelijke organisaties, verenigingen, maar ook kerken kunnen zich daar aan de nieuwe studenten presenteren. Binnen de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet is over deelname aan deze informatiemarkt gesproken. Het idee van een gezamenlijke kraam van alle Wageningse kerken is losgelaten, omdat er toch wat praktische en organisatorische nadelen aan kleven. Iedere geloofsgemeenschap kan zelf bepalen of en en zo ja op welke manier men zich op de informatiemarkt presenteert.