Kennismaken met nieuwe studenten tijdens de AID 2023

De algemene introductiedagen (AID) voor nieuwe studenten in Wageningen vinden dit jaar plaats van vrijdag 18 augustus tot en met woensdag 23 augustus. Er zijn in die periode twee momenten waar de nieuwe studenten kennis kunnen maken met het kerkelijk leven in Wageningen.

Op zondag 20 augustus is er een viering. Deze wordt voorbereid door het studentenpastoraat in samenwerking met verschillende christelijke studentenverenigingen. De locatie ligt nog niet helemaal definitief vast, maar de hoop is dat de viering net als in voorgaande jaren in het Orion-gebouw op de Campus kan plaatsvinden.

Woensdag 23 augustus is er een informatiemarkt in het Arboretum Belmonte. Maatschappelijke organisaties, verenigingen, maar ook kerken kunnen zich daar aan de nieuwe studenten presenteren. Binnen de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet is over deelname aan deze informatiemarkt gesproken. Het idee is om te kiezen voor een gezamenlijke kraam van kerken, waar de nadruk ligt op het leggen van contact en het voeren van het gesprek waarbij er tegelijk wel ruimte is om de eigen identiteit te laten zien.

Er is een KerkWijzer beschikbaar die een overzicht geeft van alle christelijke geloofsgemeenschappen in Wageningen, de gebouwen waar ze samenkomen en de tijdstippen van vieringen. Lotte van Rangelrooij van de Amazing Grace Parish doet de coördinatie. Gemeenschappen die graag deelnemen aan de informatiemarkt op de AID en die dat nog niet hebben gedaan, kunnen dat alsnog bij haar melden.