Kennismaking met de deelnemersraad van Markt 17

In oktober is de deelnemersraad van inloopcentrum Markt 17 bijeen geweest. In dit orgaan zitten vertegenwoordigers van verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen die ooit het initiatief namen voor het inloopcentrum. De deelnemersraad is een soort klankbord voor de coördinator en het bestuur. Het streven is om elk half jaar een overleg te plannen, maar in de coronaperiode is dat niet gelukt.

De recente bijeenkomst was de eerste sinds een lange tijd en ook het eerste overleg met Jantine Bastiani in de functie van coördinator. Alle zeven gemeenschappen die Markt 17 ondersteunen waren vertegenwoordigd. Willemijn Lammers was er ook bij. Zij was de eerste voorzitter van het bestuur en nauw betrokken bij de start. Willemijn vertelde over de beginperiode en met welke doelen het inloopcentrum in 2011 vanuit de kerken werd opgezet. Het was inspirerend en goed om op deze manier elkaar te ontmoeten.

Coördinator Jantine Bastiani heeft het plan opgevat om de komende maanden een ronde te doen langs de verschillende kerken die een vertegenwoordiging hebben in de deelnemersraad, om daar kennis te maken en wat te vertellen over Markt 17. Het eerste bezoek bracht zij al. Zondag 18 december was ze te gast in de Bevrijdingskerk in een viering van de Protestantse Gemeente.