Kennismaking met Evangeliegemeente ABC Salem

SONY DSCOp donderdag 30 september was de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet Wageningen bijeen. De vergadering zou te gast zijn bij de Evangeliegemeente ABC Salem in de Hof van Wageningen, waar deze gemeente op zondagochtend samenkomt. Vanwege de perikelen rond het faillissement van de eigenaar van de Hof van Wageningen was vergaderen daar niet mogelijk en werd uitgeweken naar de Bevrijdingskerk. Judith Westerink vertelde daarbij als sleutelfiguur namens ABC Salem over haar gemeente en verzorgde de opening van de vergadering.

ABC Evangeliegemeente Salem telt circa 120 volwassen leden en daarnaast een groep kinderen. De gemeente is 20 jaar geleden ontstaan na discussie onder de oudsten in de evangelische Immanuëlgemeente. Het betrof een discussie over leiderschap en de werking van de Heilige Geest. De discussie heeft geleid tot de vorming van de Vineyardgemeente en ABC Salem. Inmiddels zijn de contacten tussen beide evangelische gemeenten weer vrij goed en wordt er op verschillende terreinen samengewerkt. Met name jongeren uit de beide gemeentes weten elkaar goed te vinden. ABC Salem komt op zondagmorgen samen in de Hof van Wageningen. Er is geen vaste voorganger. In de helft van de vieringen gaan mensen uit de eigen gemeente voor en in de andere helft zijn het mensen van buiten. Eenmaal per maand is er een Open Dienst, waarin gemeenteleden hun ervaringen met God met de rest van de gemeente delen. Hoewel de gemeente misschien iets minder ‘uitbundig’ is dan de Vineyardgemeente, heeft Bevrijdingspastoraat ook binnen ABC Salem een plek.

De leden van de gemeente worden ingedeeld in Bijbelkringen. Deze kringen hebben ook een belangrijke functie bij het omzien naar elkaar. ABC Salem is vrij sterk op zending gericht. Circa 40% van de begroting van de gemeente wordt daar voor vrijgemaakt. Er worden onder andere zendelingen gesteund in Myanmar en China. Er wordt bewust gekozen voor gebieden waar weinig christenen zijn. De gemeente doet ook lokaal ‘missionair’ mee in de East Kids Club.

ABC Salem maakte door de jaren heen wat veranderingen door. Zo waren er buitenlandse leden in de gemeente actief die naar Amazing Grace Parish zijn gegaan toen die gemeente ontstond. Anderzijds zijn er ook mensen die niet met het geloof zijn opgegroeid en zich soms na een periode met veel problemen achter zich bij de gemeente aansluiten. Dat vraagt aandacht, meer levert ook veel waardevols op

leven-om-te-werken-of-werken-om-te-leven-29-728Judith Westerink opende de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet door een gedeelte lezen uit Johannes 9 over de genezing van een man die blind geboren is. Jezus zegt daarbij dat Hij het licht der wereld is. Door naast hem te gaan staan en te leren met Zijn blik naar de ander te kijken, zijn we in staat om onbevooroordeeld naar onze naasten om te zien. Vervolgens ging Judith voor in gebed.