Kerk en Schepping

In Wageningen wordt door veel kerken en geloofsgemeenschappen aandacht geschonken aan het thema duurzaamheid, vanuit het idee dat de kerk als rentmeester gericht moet zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. In de laatste vergadering van sleutelfiguren van KerkNet is kort over het thema gesproken.

arboretum1De Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg is een ‘Groene kerk’ en toetst interne beslissingen voortdurend op het aspect ‘duurzaamheid’. De Protestantse Gemeente heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan het Klimaatstraatfeest waarbij kerkgemeenschap en de individuele gemeenteleden enthousiast gemaakt zijn voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Andere kerken zoals de Rooms Katholieke gemeenschap, de Hersteld Apostolische Zendingskerk  en de Nederlands Gereformeerde Kerk besteden veel aandacht aan eerlijke inkoop. De Evangeliegemeente ABC Salem besteedt veel aandacht aan de schepping in het kinderprogramma. De kinderen houden achter de Hof van Wageningen een moestuin bij en dit wordt gekoppeld aan lessen over de Bijbel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de nieuwe methode Eropuit. Meer informatie daarover is elders op deze site te vinden.

onderkant-moestuin44-768x264

Een aantal gemeenschappen in KerkNet wil graag samen met de werkgroep Kerk en Schepping in kaart brengen, hoe Wageningse geloofsgemeenschappen inhoud proberen te geven aan het thema ‘rentmeesterschap’ en wat hen daarbij inspireert.  De komende maanden gaan leden van kerkgemeenschappen en de werkgroep Kerk en Schepping daar samen mee aan de slag. Het moet uitmonden in een interkerkelijke inspiratie-  en informatieavond in het komend najaar.