Kerk en schepping

De interkerkelijke werkgroep ‘Kerk en schepping’ heeft de afgelopen 2 jaar vrijwel stil gelegen. De restricties vanwege corona maakten het wat lastig om activiteiten op touw te zetten. Ook is de groep kleiner geworden in de afgelopen jaren. Mogelijk kan de groep nieuwe impulsen krijgen.

Het thema waar de werkgroep zich mee bezig houdt, heeft immers niets aan importantie verloren. Dat het klimaat onder invloed van menselijk handelen verandert, openbaart zich steeds duidelijker, ook in onze nabije omgeving. De gevolgen van de overstromingen in Duitsland, België en Limburg van afgelopen zomer waren enorm groot en zijn ook nu nog duidelijk zichtbaar. Begin november vond in Glasgow de grote internationale klimaatconferentie plaats. Vooraf was er hoop dat er vergaande nieuwe akkoorden konden worden bereikt. Achteraf is er bij velen een gevoel van teleurstelling over de vrijblijvendheid van een belangrijk deel van gemaakte afspraken.

In kerken is rentmeesterschap en zorg voor de schepping zeker een regelmatig terugkerend thema. Het krijgt aandacht in vieringen, in kringen of in vorming en toerustingsavonden. Ook in het beheer van gebouwen wordt serieus nagedacht of het duurzamer kan. Is een interkerkelijk platform over het thema daarbij van toegevoegde waarde? Kunnen we als kerken rond dit thema van elkaar leren en elkaar inspireren?

Binnen kerken denken veel mensen na over duurzaamheid, maar dat gebeurt daarbuiten ook. De verandering van het klimaat en de gevolgen die dat kan hebben voor ons en met name voor komende generaties, kunnen voor mensen erg beangstigend zijn. De maatregelen die worden gevraagd roepen bij sommige groepen in de samenleving weerstand op. Wellicht kan een interkerkelijke werkgroep ook buiten de eigen kringen een rol hebben vanuit het houvast dat het geloof biedt.

Mogelijk spreekt het u aan om met geloofsgenoten met de thema’s van de werkgroep ‘Kerk en schepping’ aan de slag te gaan. De werkgroep heeft momenteel leden uit de rooms-katholieke gemeenschap, de Protestantse gemeente en de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg. De werkgroep  verwelkomt graag ook mensen uit andere geloofsgemeenschappen. We gaan in 2022 graag weer aan de slag samen met nieuwe leden. Ook nieuwe ideeën zijn welkom. Als je ideeën hebt of meer informatie zoekt, neem contact op met Wim te Winkel.